Telinekataja

Tavoitteena yhteiset, kansainväliset asiakkuudet

Paljon pieniä, paikallisia tekijöitä ja muutama suurempi yritys. Näin voi kuvailla Ruotsin teline- ja sääsuojamarkkinaa. Pohjoismaiden suurin alan toimija Telinekataja haluaa olla ABAB Sverigen AB:n oston myötä Ruotsissa yksi isoista.

– Tavoitteenamme on yhteiset kansainväliset asiakkuudet ja laajemmat palvelupaketit. Suunnittelu, laatu ja turvallisuus ovat meille mahdollisuuksia erottua eduksemme: osaamista on jo viety mm. sääsuojaprojekteihin ja teollisuuden kunnossapitoon, kertoo Telinekatajan kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Heikki Rönkä.

Telinekataja Heikki Rönkä

Telinekataja osti ABAB Sverigen liiketoiminnan kesällä 2019. Heikki Rönkä kertoo, että ABABiin päädyttiin nimenomaan laadukkaan toiminnan ja yrityskulttuurin ansiosta. Pääasiallisesti Tukholma–Gävle-alueella toimiva ABAB on tunnettu laadustaan. Telinekatajan tapaan ABAB on perheyritys, mistä nähtiin olevan hyötyä yrityskulttuurien yhteensovittamisessa.

Kansainvälisessä vertailussa Telinekatajan ammattitaito on kovaa luokkaa. Vuosikymmenien kokemuksen ja monipuolisten kohteiden myötä Telinekatajalla on selkeät prosessit ja laatukriteerit, vahva suunnitteluosaaminen sekä resurssit. Tätä tieto-taitoa viedään nyt ABABin kautta Ruotsin markkinaan.

– ABABin asiakkailta on tullut jo vahvaa viestiä siitä, että he ovat erittäin kiinnostuneita Suomessa 2019 saavutetusta ”0 tapaturmaa” -tilanteesta. Työturvallisuuden eteen tekemällämme työllä on Ruotsissa selkeästi sekä arvostusta että kysyntää, toteaa Heikki Rönkä tyytyväisenä.

Myös ABABilla on paljon hyviä käytäntöjä, joista Telinekataja voi ottaa oppia. Suunnitelmien lisäksi kalusto kulkee jo rajan yli tarpeiden mukaan.– Halutessaan myös henkilöstöllä on mahdollisuus siirtyä työskentelemään naapurimaahan ja hankkia kansainvälistä kokemusta.

”Olimme oikeaan aikaan liikkeellä”

Telinekatajalla kansainvälisen liiketoiminnan johtajana vuoden 2018 alussa aloittanut Heikki Rönkä on tehnyt uransa rakentamisen, projektien, liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen, hankintojen sekä suunnittelun parissa. Kansainvälisestä liiketoiminnasta kokemusta on karttunut Pohjoismaiden lisäksi Euroopasta, Venäjältä ja Intiasta.

– Telinekataja on minulle sopiva mix omaa osaamista ja uusia haasteita. On palkitsevaa, kun pystyy tuomaan omaa kokemusta yrityksen hyödyksi. Kokeneen perheyrityksen suoraviivainen päätöksenteko, toimintavapaus ja asiakasnäkökulma innostavat minua tässä tehtävässä. Erityisen iloinen olen toiminnan suunnitelmallisuudesta ja laadukkuudesta. Siitä, miten hyvin asiat on mietitty.

Heti startista lähtien Heikin fokus on ollut vahvasti Itämeren toisella rannalla, Ruotsissa. Yritysoston kautta kiinnostavaan, isoon markkinaan astuminen on sujunut Telinekatajalla suunnitellusti. Vuoden sisään toimialalla on tehty muitakin yrityskauppoja, ja markkinoille on nyt syntymässä aiempaa suurempia toimijoita.

– Kulunut vuosi on osoittanut, että olimme oikeaan aikaan liikkeellä ja ostimme oikean firman. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin, ja molemmat osapuolet ovat vastaanottavia sekä avoimia uuden kehittämiselle. Yhteinen arki on osoittanut myös sen, että ABABilaisten kanssa on kiva tehdä töitä, kertoo Heikki Rönkä.

Kansainväliseen tiimiin on liittynyt myös aiemmin Telinekatajan Länsi-Suomen aluepäällikkönä toiminut Marko Härkönen. – Markolla on lähes 20 vuoden kokemus telinerakentamisesta ja vaativista teollisuusasiakkuuksista. Hän on mm. vetänyt Olkiluodon ydinvoimalan rakennusvaiheen telinetyöt ja kansainvälisiä projekteja esimerkiksi Venäjällä. Tiukkana, mutta yhteistyökykyisenä ammattilaisena tunnettua Markoa arvostetaankin sekä idässä että lännessä, kertoo Heikki.

Miesten työnjako on selvä. Markon osaamisalueita ovat laadukas, osaava telinerakentaminen ja sen vienti tytäryhtiöille sekä tuki tarjoustoiminnassa ja projektien toteutuksessa. Heikin vastuualueeseen kuuluu ulkomaanyksiköiden toiminta kokonaisuudessaan, mukaan lukien toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen ja kasvu.

Telinekataja Heikki Rönkä
Telinekataja ABAB

Turvallisuutta ja tuottavuutta teollisuuden kunnossapitoon – yli rajojen

Telinekatajalla nähdään, että 2020-luvulla yrityksen kasvun mahdollisuudet ovat nimenomaan Ruotsissa, jossa markkina on moninkertainen Suomeen verrattuna.

– Ruotsissa tavoitteemme on ottaa markkinaosuutta ja kasvaa toimialan viiden suurimman joukkoon. Satojen pienten telinefirmojen hintakilpaillussa markkinassa ABABin laatu on hyvä pohja kasvu-uralle. Telinekataja- konsernin voimin haluamme toimia suunnannäyttäjänä ja monipuolistaa asiakkaille tarjottavaa palvelua kehittämällä edelleen osaamisen, kaluston, asiakaspalvelun ja suunnittelun laatua. Missiomme ”Turvallisuutta ja tuottavuutta työmaille” sekä Suomesta tuttu mottomme ”Pidetään se mikä luvataan” ovat vahvoja viestejä myös Ruotsin markkinalle, toteaa Heikki Rönkä.

ABAB Sverige on palvellut rakentamisen ja teollisuuden asiakkaita vuodesta 2010. Tukholman ulkopuolella ja etenkin rakentamisessa paikallisuus on tärkeä tekijä. Teollisuus on maantieteellisesti keskittyneempää kuin Suomessa. Tukholman ja Göteborgin välisellä alueella sekä Pohjanlahden rannikolla on suurin osa Ruotsin teollisuudesta ja siten myös potentiaaleista asiakkaista. ABAB Sverige tekee jo yhteistyötä useiden merkittävien teollisuuslaitosten – mm. BillerudKorsnäsin Gävlen tehtaan, Stora Enson Skutskärin tehtaan ja GE Healthcaren Uppsalan tehtaan – kanssa.

– Rakentamisen ohella teollisuuden kunnossapito on iso ja kiinnostava markkina, jossa tavoitteenamme on laajat, useita tuotantolaitoksia kattavat sopimukset valtakunnallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Uskomme, että toimintamme laatu, tinkimätön työmme turvallisuuden eteen sekä tuottavuutta parantava raportointimme ovat meille vahvuuksia, joilla voimme erottua muista toimijoista. Samalla pystymme nostamaan asiakkaidemme vaatimustasoa teline- ja sääsuojatoimittajiltaan, mikä antaa meille selvää kilpailuetua.

Telinekatajalta tutussa toimintamallissa säännölliset seurantapalaverit auttavat asiakasta hallitsemaan telinetyön kustannuksia ja aikatauluja. Tämä Ruotsissa uusi yhteistyön muoto on saanut jo positiivista palautetta ABABin asiakkailta.

– Pohjoismaissa visiomme on olla yksi isoista ja palvella asiakkaitamme entistä laajemmin. Tavoitteenamme on yhteiset, kansainvälisesti toimivat asiakkuudet – yli maarajojen, kiteyttää Heikki Rönkä.