Telinekataja

Lean 5S: tehokas varasto on siisti ja turvallinen

Isokin varasto jää 10 vuodessa pieneksi, kun liiketoiminta kasvaa. Näin kävi Telinekatajalle Nurmijärvellä. Reilun vuoden kehitystyön jälkeen samoissa neliöissä on taas väljästi tilaa saapuvalle ja lähtevälle kalustolle – kiitos varastotyöntekijöiden panoksen ja Onni Öystilän opinnäytetyön. – Lean 5S -raameilla keskusvarastoon luotu uusi layout tehostaa materiaalivirtoja sekä parantaa työolosuhteita ja -turvallisuutta, kiteyttää logistiikkapäällikkö Tuukka Laurila.
 

Lean 5S: tehokas varasto on siisti ja turvallinen

Kehitystyö on tehty porukalla: kokeilun ja erehdyksen kautta, arjen ja ajan kanssa, kiteyttää Lean 5S -hankkeen logistiikka-asiantuntija Onni Öystilä. Nurmijärven keskusvaraston tiimi vasemmalta oikealle: Eetu Kojo, Taneli Harjunpää, Onni Öystilä, Lari Aho ja Jani Kaunisto.

Kun Nurmijärven uusi varasto otettiin käyttöön vuonna 2011, kapasiteettia oli runsaasti. 10 vuodessa kaluston määrä on kuitenkin kasvanut käsi kädessä liikevaihdon kanssa. Esimerkiksi sääsuojakaluston määrä on viisinkertaistunut. Myös käytöstä poistunutta materiaalia ja rautaromua oli vuosien saatossa kertynyt varasto-alueelle yli 10 kuorma-autollista.

– Varastointipaikat eivät olleet enää asianmukaiset nykyiseen volyymiin nähden. Materiaalivirta oli kasvanut niin paljon, että keskusvarasto ei pystynyt käsittelemään kalustoa tarvittavalla tasolla ja tästä oli tullut pullonkaula Telinekatajan ydinliiketoiminnalle, taustoittaa Laurila kehityshanketta.

Vuonna 2015 Telinekatajalla logistiikkapäällikkönä aloittaneella Laurilalla oli näkemys, että Lean 5S voisi olla ratkaisu. – Olemassaolevan läpikäynnin pohjalta tavoitteena on tuottava työ ja ytimessä hukan poistaminen.

Haalarit päälle ja kehityshommiin

Onni Öystilälle Nurmijärven varasto ja sen porukka tulivat tutuiksi kesätöissä 2018. Viimeistä työharjoittelua tehdessään Jyväskylän ammattikorkeakoulussa logistiikkaa opiskelleella Onnilla oli seuraavana etappina opinnäytetyö. 

Marraskuussa 2019 Öystilän opinnäytetyö ”Lean 5S -järjestelmän käyttöönottosuunnitelma Telinekatajan keskusvarastolla” oli kirjoissa ja kansissa. Avainasemassa suunnitelmassa olivat varastoitavien telineosien korkea käyttöaste, varastointiprosessin parantaminen sekä työturvallisuus, ympäristö ja laatu. Tavoitteena tehokkaasti organisoitu varasto, jossa läpi kulkeva materiaalivirta on sujuvaa ja hallittua.

– Onnin opinnäytetyön kautta saimme kehityshankkeeseemme viimeisimmän tutkitun tiedon sekä oppilaitoksen ja opinnäytetyön ohjaajan tuen. Lean 5S vaatii kuitenkin nimenomaan yrityksen puolelta vahvaa sitoutumista, jotta se otetaan käyttöön ja tulee osaksi arkea, painottaa Laurila.

– Valmiita ei olla vieläkään, tämä on jatkuvaa kehittämistä. Eikä tähän ole valmista mallia, Lean 5S antoi vain raamit. Kokeilun ja erehdyksen kautta, arjen ja ajan kanssa tätä on porukalla tehty, kiteyttää Öystilä, joka insinööriksi valmistuttuaan on jatkanut Telinekatajalla logistiikka-asiantuntijana.

Isossa roolissa kehityshankkeessa oli tiedonkeruu: tilastot toiminnanohjausjärjestelmästä ja henkilöstöhaastattelut, avoimet keskustelut henkilöstön kanssa sekä Onnin oma työkokemus keskusvarastosta. – Parhaat toimintatavat löytyvät, kun hyödynnetään työntekijöiden tietoutta, annetaan heille mahdollisuus suunnitella ja tehdä päätöksiä itse, pohtii Öystilä.

– Lähes vuoden kestänyt käytännön työ, sadat muutokset isolla varastolla ja järjettömän kovat tulokset ovat osoitus porukan sitoutumisesta ja kaikkien osallistumisesta, toteaa Laurila tyytyväisenä.

Lean 5S: tehokas varasto on siisti ja turvallinen

Telinekatajan Nurmijärven keskusvaraston materiaalivirrat ennen ja jälkeen Lean 5S -kehitystyön.
– Lähes vuoden kestänyt käytännön työ, sadat muutokset isolla varastolla ja järjettömän kovat tulokset ovat osoitus porukan sitoutumisesta ja kaikkien osallistumisesta, toteaa logistiikkapäällikkö Tuukka Laurila tyytyväisenä.

Lean 5S: tehokas varasto on siisti ja turvallinen

Keskusvaraston väljät ulkotilatkin olivat jääneet 10 vuodessa ahtaiksi. Nyt tilaa on taas saapuvalle ja lähtevälle kalustolle. Myös talviolosuhteissa logistiikka toimii, kun lumityöt hoidetaan heti ja kunnolla oman työntekijän ja vuokrakoneen voimin.

Kriittiset hetket, kun kalusto palaa työmaalta varastolle

Nurmijärven keskusvarastolla on vain vähän kiinteitä rakenteita, ulkotilaa on runsaasti. Varasto olikin notkeasti muokattavissa suunnitelmien mukaan niin, että saapuville ja lähteville telineosille saatiin selkeät paikat. Erityisesti palautuvan materiaalivirran alue vaati huomiota, koska volyymin vaihtelu on todella suurta.

– Varaston on pystyttävä reagoimaan, kun kalusto palautuu työmaalta ja sitä pitää saman tien toimittaa seuraavalla työmaalle, toteaa Laurila.

Tehokkaampi materiaalivirtaus ja nopeasti muokattavat varastointipaikat volyymin vaihtelut huomioon ottaen tarkoittaa sitä, että tuotantolinjatyyppisestä varastosta tarvittavat osat ovat nyt aiempaa paremmin saatavilla. Sisätilat on uudelleenorganisoitu niin, että lähtevä ja palautuva kalusto eivät risteä. Ajoneuvojen lastaus ja purku tapahtuvat ilman pitkiä sisäisiä siirtoja. Pakkausohjeet ja säännöt tehostavat työtä ja parantavat työturvallisuutta. Yleinen siisteys ja hyvin hoidettu jätehuolto näkyvät työympäristössä. Myös ulkoalueilla on enemmän tilaa ja parempi järjestys.

– Talviolosuhteissa Lean-opit alkavat Nurmijärven varastolla jo ulkoalueiden lumitöistä. Runsaslumisista talvista on otettu opiksi, ja nyt meillä tehdään ihan ensiksi lumityöt – itse ja kunnolla. Ulkoa ostettu palvelu on vaihdettu vuokrakoneen ja oman työntekijän parivaljakkoon, jotta työ varastolla on lumimyrskyssäkin tehokasta ja turvallista heti aamusta alkaen, ottaa Laurila esimerkin.

Nurmijärven opit alueille ja asiakkaiden eduksi

Kun keväällä 2021 Jyväskylässä valmistunutta uutta toimistoa ja varastoa lähdettiin suunnittelemaan, otettiin Nurmijärven keskusvaraston opit käyttöön jo tontin hankinnasta lähtien. Rauman varastolle uudet toimintamallit jalkautuivat syksyllä 2021. – Yksiköissä on selvästi mielenkiintoa, intoa ja omatoimisuutta paikallisten varastotoimintojen kehittämiseen, kertoo Laurila.

Laurila näkee, että keskusvaraston uudistaminen on täysin monistettavissa myös suoraan teollisuusasiakkaiden eduksi ja asiakkaan tiloihin.  ”Varasto tehtaalla” -mallissa tarvittavat telineet pidetään järjestyksessä ja helposti saatavilla, jotta telinetoimittaja pystyy joustavasti ja tehokkaasti vastaamaan teollisuuden kunnossapidon asiakaskohtaisiin, nopeastikin muuttuviin telinetarpeisiin.

– Olen iloinen, että telinetoimijoiden logistiikkaa ja varastointia on haastettu myös teollisuusasiakkaiden puolelta. Asiakasyritykset näkevät yhteisen arjen ja hyvän organisoinnin arvon, toteaa Laurila tyytyväisenä.

Lean 5S: sorteeraus, systematisointi, siivous, standardointi, seuranta

Lean 5S on työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. Tähän pyritään välttämällä kaikenlaista hukkaamista ja tuhlaamista, poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa sekä parantamalla laatua ja turvallisuutta sekä luomalla visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka.

Lean-ajattelun tärkein voimavara on yrityksen oman henkilöstön kyky ratkaista ongelmia avoimesti toisiaan kunnioittaen. Lean-ajattelun ydintä on oman prosessivirtauksen nopeuttaminen – tarkoituksena luoda katkamaton virta tuotteiden, prosessien ja tiedonkulun suhteen koko organisaatiossa.

Placeholder image

Parhaat toimintatavat löytyvät, kun hyödynnetään työntekijöiden osaamista, annetaan heille mahdollisuus suunnitella ja tehdä päätöksiä itse, kiteyttävät logistiikkapäällikkö Tuukka Laurila (vas.) ja logistiikka-asiantuntija Onni Öystilä.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Telinehissitestille pohjoiset olosuhteet Oulusta
Erki Eenma: raudankovia kädentaitoja Suomenlahden toiselta puolen