Vastaavan mestarin muistilista sääsuojatoimituksissa

Sääsuojien käyttö on yleistynyt Suomessa viime vuosina nopeasti, ja niitä käytetään muun muassa koulujen, päiväkotien, kirjastojen sekä sairaaloiden rakentamiseen. Rakennuksia ja kattoja peruskorjataan säältä suojassa hyvissä olosuhteissa koko vuoden ympäri. Sääsuojatoimituksiin kiinnitetään huomiota jo tarjousvaiheessa, mutta moni asia jää siitä huolimatta työmaalla toimivan vastaavan mestarin harteille.

Miten vastaavan mestarin kannattaa siis käytännön asioissa toimia, kun sääsuoja on päätetty tilata työmaalle?

Kohtaamme edelleen kokeneitakin mestareita, joiden työmaille ei ole aiemmin toimitettu sääsuojaa. Kaikilla ei ole entuudestaan kokemusta sääsuojatoimituksista, ja vaikka olisikin tahtovat yksityiskohdat unohtua ajan myötä. Sääsuojien rakentaminen ei ole rakennusliikkeiden ydintoimintaa, eikä sen yksityiskohtia tarvitsekaan osata ulkoa.

Moni yllättyy siitä, kuinka paljon iso sääsuoja vaatii etukäteisjärjestelyjä ja asennustilaa varastointiin sekä kattolohkojen asennukseen. Huolellinen varautuminen tarjoaa runsaasti hyötyjä, eikä vaadi ihmeitä.

Konkaritkin oppivat uutta

Sääsuojan toimitus alkaa tyypillisesti kahden-kolmen viikon kuluttua sopimuksen teosta. Välillä pitää toimia nopeamminkin. Olen nähnyt tilanteita, joissa ei ole varauduttu mitenkään sääsuojakaluston saapumiseen työmaalle. Se voi johtaa yllätyksiin ja viivästyksiin.

Vastaavan mestarin kannattaa sopia tapaaminen työnjohtajamme kanssa työmaalle heti kun sääsuojatoimituksesta on sovittu, mikäli sitä ei ole jo sääsuojatoimittajan aloitteesta sovittu. Se on hyvin todennäköisesti kokeneillekin mestareille hyödyllisesti käytettyä aikaa.

Varastointipaikat kannattaa käydä läpi, jotta kalusto saadaan mahdollisimman lähelle työpisteitä. Aikaa säästyy, kun telineitä ja osia ei tarvitse kantaa paikasta toiseen. Tehokkaaseen ja turvalliseen asennustyöhön tarvitaan riittävästi tilaa. Suurten sääsuojien jänneväli voi olla esim. 40 metriä, jolloin yhden noin 2,5 m leveän kattolohkon kokoamiseen tarvitaan 45-50 m pitkä ja 6-8 m leveä alue.

Maatöiden valmiusaste kannattaa tarkistaa ennen sääsuojatoimituksen alkamista. Yleensä sääsuojat suunnitellaan lähtevän kutakuinkin valmiin maanpinnan korosta. Mikäli korkomaailmassa on mittavia heittoja sovittuun nähden, saattaa se aiheuttaa yllättäviä kustannuksia. Tilaajan pitää myös varmistaa, että telineiden alla oleva maapohja kantaa varmasti koko sääsuojan käytön ajan. Kuormia voidaan tarvittaessa jakaa lankuilla ja vanerilevyillä.

Nostopaikat ja nostopäivät on syytä suunnitella hyvissä ajoin. Kattolohkojen nostamiseen tarvitaan usein autonosturi, jolle on varattava tilaa. Voidaanko lohkot nostaa järkevästi 10 tai 20 m korkeuteen? Nostopäivistä kannattaa tiedottaa kaikille työmaalla toimiville urakoitsijoille, jotta he voivat huomioida nostopäivät omien töidensä suunnittelussa. Tämä vaikuttaa myönteisesti koko työmaan tehokkuuteen, ja helpottaa kaikkien toimijoiden työntekoa.

Hyötyjä haastavissakin kohteissa

Joissakin suuremmissa kohteissa sääsuojat toimitetaan ja rakennetaan vaiheittain. Sääsuojan muotokin voi joskus olla erityisen haastava, ja peruskorjattavissa kohteissa kiinteistö saattaa olla käytössä koko urakoinnin ajan. Käyttäjien turvallisuuteen sekä esteettömään liikkumiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota, jolloin kattolohkot nostetaan esimerkiksi peruskorjattavan koulun ylle iltaisin tai viikonloppuisin. Suojakatoksia kulkuaukkoihin kannattaa suunnitella. Myös lumen- ja vedenohjaukseen kannattaa kiinnittää huomiota vilkkaasti liikennöityjen kulku- ja ajoteiden läheisyydessä. Näihin haasteisiin vastataan tarvittaessa vesi-/lumikouruilla sekä sääsuojan räystään alle rakennettavilla lumiesteillä, eli lumilipoilla.

Tässä vastaavan mestarin muistilista

Huolellinen varautuminen on erityisen tärkeää suuremmissa ja haastavimmissa sääsuojakohteissa. Keskusta-alueella sijaitsevat työmaat ovat haastavia siksi, että tilaa on niukasti. Vastaavilta mestareiltakin vaaditaan valppautta, jotta kattolohkojen nostotyöt voidaan toteuttaa sovitussa aikataulussa. Ne tehdään keskusta-alueilla pääosin öisin. Onko kattolohkojen asennukseen riittävästi tilaa ja minne kalustoa varastoidaan?

1) Huolehdi omalta osaltasi, että tapaaminen sääsuojaurakoitsijan työnjohdon kanssa on järjestetty hyvissä ajoin ennen työn aloitusta.
2) Varmista, että sääsuojan telinerungon alla olevat maatyöt tehdään riittävän hyvin ja sovitusti. Lumityöt tulee olla tehtynä ja jääkerrokset poistettuna ennen telinerungon perustamista.
3) Huolehdi, että kattolohkojen asennukseen sekä niiden nostamiseen on riittävästi tilaa. Selvitä mahdolliset varastointipaikat työmaalla.
4) Käy viimeistään aloituspalaverissa lävitse mihin kohtaan sääsuojaa tulisi sijoittaa kulku-, haalaus- ja nostoaukkoja, mikäli näistä ei ole sopimusvaiheessa sovittu.
5) Varaudu lumenpudotukseen ja arvioi yhdessä telinetyönjohtajan kanssa tarvitseeko sääsuojasi lumilippoja. Valuuko lumi sääsuojan päältä kulku- tai ajoteille? Lumi saattaa pudotessaan ottaa vauhtia katolta ja lentää useiden metrien päähän, riippuen tietysti sääsuojan mittasuhteista.

Seuraamalla näitä ohjeita parannat työmaasi tuottavuutta!

Esu Jämsä, projektityönjohtaja