Työturvallisuus vaatii uusiakin keinoja

Olemme tehneet aina kovasti töitä työturvallisuuden eteen. On ollut hienoa nähdä, että panostukset ovat tuottaneet tulosta. Tapaturmataajuuslukemamme on laskenut kymmenesosaan kymmenessä vuodessa eli toisin sanoen poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrä on laskenut tuona aikana noin 90 prosenttia. Pidän suoritusta kiitettävänä.

On vaadittu koulutusta, selkeitä toimintaohjeita, parhaita varusteita, tietämyksen lisäämistä sekä riskien tunnistamista. Olemme oppineet kumppaneiltamme ja asiakkailtamme jatkuvasti uutta. Meillä on asentajia, joille ei ole koskaan sattunut työurallaan poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Meiltä löytyy myös yksikköjä, jossa ei ole vuosiin sattunut ainuttakaan loukkaantumista.

Erinomainen historia ei auttanut meitäkään loputtomiin, sillä vuosia laskenut tapaturmataajuuslukemamme lähti vuoden 2016 alussa kehittymään väärään suuntaan. Tosiasia tietenkin on, ettei turvallinen eilinen tuo turvaa huomenna. Kokeneimmankin osaajan on toimittava joka päivä turvallisten käytäntöjen mukaisesti.

Ryhdyimme mittaviin toimenpiteisiin, jotta saisimme tapaturmataajuutemme takaisin laskevalle käyrälle. Tehtävä ei ole ihan helppo, sillä tapaturmaton työpäivä koostuu lukemattomista eri henkilöiden tekemistä oikeista valinnoista.

Lähdimme parantamaan tapaturmataajuuttamme panostamalla ennakointiin ja valvontaan. Laskimme puuttumiskynnystä ja uskomme esimerkin voimaan. Pidämme turvallisuutta enemmän esillä ja kannustamme jokaisen mukaan tekemään päivittäin turvallisia valintoja.

Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä Telinekatajan prioriteetteja.

Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä Telinekatajan prioriteetteja.

Tässä asioita, joihin panostamme:

  • Pyysimme alihankkijoitamme käymään läpi omia turvallisuuskäytäntöjään. Lähestyimme kaikkia alihankkijoitamme, ja pyysimme heitä kiinnittämään lisää huomiota työturvallisuuteen. Kerroimme mitä heiltä odotamme. Tarjoamme jatkossa koulutusta myös alihankkijoidemme henkilöstölle.
  • Käynnistimme kaikki yksikkömme kattavan turvallisuuskampanjan. Lisäsimme turvallisuutta edistäviä käytäntöjä sekä aiheeseen liittyvää tietoisuutta jokaisen työmailla ja telineillä toimivan työssä. Palkitsemme hyvästä työturvallisuudesta, turvallisten toimintatapojen noudattamisesta sekä kehitysideoista.
  • Velvoitamme jokaisen tekemään turvallisuushavaintoja ja ilmoittamaan riskeistä.Pystymme jakamaan tietoa riskeistä yksiköihin aiempaa nopeammin ja reagoimaan niihin. Saimme viime vuonna 688 turvallisuushavaintoa eli 25 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
  • Ennakoimme ja teemme riskiarviointia tiimityönä. Kaikki ryhmän jäsenet ovat mukana tekemässä työmailla riskiarviointia ja pohtimassa konkreettisia keinoja, miten riskeiltä voidaan suojautua. Olosuhteiden muuttuessa, kuten telineiden purkutöiden alkaessa, riskit arvioidaan uudelleen.
  • Laskimme puuttumiskynnystä ja lisäsimme valvontaa. Emme katso pienintäkään riskiä tai puutetta läpi sormien vaan puutumme epäkohtiin yhdessä sovituin toimenpitein.
  • Näytämme vahvempaa esimerkkiä johtoa myöten. Kiinnitämme jokaisella työmaakäynnillä myös johtoryhmätasolla huomiota turvallisuuteen, käytämme tarvittavia suojaimia ja teemme turvallisuushavaintoja.
  • Viemme HSE-koulutuksia toiminnalliseen ja osallistavaan suuntaan. Olemme kertoneet jokaiselle työntekijällemme mitä heiltä odotamme. Opimme näissä tilaisuuksissa yhdessä tekemistämme havainnoista ja tunnistamistamme riskeistä.
  • Yhdenmukaistimme kaikki turvavarusteemme. Käytämme markkinoiden parhaita turvavarusteita, ja varmistimme että joka puolella Suomea käytetään samoja varusteita.  Teemme oikean turvavarusteen valinnan mahdollisimman helpoksi.

Puolet tapaturmista sattuu maassa

Olemme mukana Rakennusteollisuus RT:n nolla tapaturmaa 2020 -hankkeessa, ja seuraamme tarkasti turvallisuuden kehittymistä. Turvallisuuden suunnittelussa pitää huomioida sekin, että työmailla operoi yhä enemmän eri turvallisuuskulttuurin omaavia yrityksiä.

Rakennustelineillä sattuu pääasiassa venähdyksiä ja sormiin kohdistuvia vammoja. Noin puolet kaikista tapaturmistamme aiheutuu maassa tapahtuvista liukastumisista. Varaudumme myös vakaviin tilanteisiin, ja otamme käyttöön pelastautumispakkauksen, jonka avulla asentaja voi laskea valjaiden varaan pudonneen työparinsa turvallisesti maahan. Testaamme myös työmailla käyttömukavuutta edistäviä H-mallisia turvavaljaita.

Olemme edistäneet työturvallisuutta tekemällä yhteistyötä telinevalmistaja Layherin kanssa. Pohdimme nyt yhdessä ratkaisuja, jotka lisäävät sääsuojien lumenpudotuksen turvallisuutta.

Vuosi 2017 on alkanut turvallisissa merkeissä. Havainnointi on ollut aktiivista ja jokaisen vastuunkanto näyttää lisääntyneen.

Mikko Tammihovi, aluejohtaja