Suljetko aina rakennustelineen työtason luukun? Turvallisuus vaatii tekoja!

Työturvallisuutta voidaan edistää ja vakavakin vaaratilanne voidaan estää pienillä teoilla. Vastaavia esimerkkejä on työmailla ja rakennustelineillä runsaasti, mutta avaan tätä turvallisuuteen vaikuttavien rutiinien tärkeyttä ottamalla esimerkiksi rakennustelineiden työtasojen luukut. Ne korostavat hyvin konkreettisesti pienten yksityiskohtien merkitystä.

Olen havainnut, että luukut ovat työmailla valitettavan usein auki.

Miksi ne jäävät auki? Joku voi ajatella, että työt voidaan suorittaa nopeammin, kun luukut pidetään auki ja helpotetaan liikkumista tikkaita pitkin työtasolta toiselle. Se voi johtua mukavuudenhalusta tai ajattelemattomuudesta. Mutta luukun avannut henkilö tai työkaveri voi astua aukkoon huomaamatta ja pudota alemmalle tasolle. Loukkaantuminen voi olla vakava.

Miten pitää toimia? Sulje luukku aina kun olet siitä kulkenut, vaikka olisit työtasolla kuinka lyhyen ajan. Sillä ei ole merkitystä, kuka luukun on jättänyt auki. Se pitää sulkea aina, vaikka sitä ei olisi itse käyttänytkään. Korostan myös esimiesten ja työnjohdon tärkeää roolia, sillä he voivat omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä. Esimiehen sulkema luukku antaa vahvan signaalin kaikille telineillä toimiville, että asia on tärkeä. Lisäksi kannustan esimiehiä nostamaan työyhteisössä tällaisista vaaratilanteista keskustelua, ja näin parantamaan työturvallisuutta yhteisellä työmaalla.

Turvallinen työympäristö vaatii havainnointia ja tarkkuutta.

Turvallinen työympäristö vaatii havainnointia ja tarkkuutta.

Telinekatajan ammattilaiset kiinnittävät telinetarkastusten yhteydessä monien muiden asioiden ohella huomiota työtasojen luukkuihin. Telineellä voi olla viikkotarkastusten välissä kymmeniä tai jopa satoja käyttäjiä eri yrityksistä. Käytönaikainen työturvallisuus edellyttää, että jokainen rakennustelineillä töitä tekevä ja liikkuva henkilö tunnistaa vaarat sekä noudattaa turvallisia käytäntöjä.

Varmista, että työmaallasi ja rakennustelineilläsi toimivat henkilöt ovat työnantajistaan riippumatta tietoisia omasta velvollisuudestaan ilmoittaa havaitsemansa vaarat. Havaittuihin puutteisiin pitää reagoida ja ne on myös syytä dokumentoida. Pidä puuttumiskynnys matalana, äläkä katso pieniäkään riskejä tai puutteita läpi sormien. Tee riskiarviointia tiimityönä, ja muista korostaa turvallisuusasioiden tärkeyttä päivittäisessä työssä.

Muistatko koskaan kävelleesi auki olevan luukun ohitse? Kun havaitset vaaran, poista se ja kerro siitä muille. Yksikin huomioimatta jäänyt riski on liikaa!

Mikko Saarinen, työsuojelupäällikkö