Saatko muokata telinettäsi itse?

Välillä tulee eteen tilanteita, joissa telineen osa estää asennuksen etenemisen tai ankkuri on muurauksen tiellä. Liian usein näissä tilanteissa teline ei enää palaudu alkuperäiseen muotoonsa, vaan telineosat jäävät lojumaan telineelle. Jokaisella telineosalla on tarkoituksensa telinekokonaisuudessa ja vaikuttaa osaltaan sen turvallisuuteen. Telineen luvaton muokkaaminen voi saattaa käyttäjät tai ulkopuoliset vaaraan ja lisäksi se voi aiheuttaa vaaran myös telineen purkutyön yhteydessä. Telineiden omatoiminen ja joskus laajamittainenkin muokkaaminen on vähentynyt vuosien saatossa, mutta niihin törmätään viikkotarkastuksissa, valvonnassa sekä telineen purun yhteydessä edelleen.

Rakennustelineen ankkureita irrotettu.

Ketteryyttä yllättävissä tilanteissa

Jokainen teline on omanlaisensa kokonaisuus. Paras lopputulos saavutetaan, kun suunnitteluvaiheessa tiedetään suoritettava työ kaikkine vaiheineen. Näin voidaan varmistaa, että teline vastaa tarkoitustaan ja jopa välttää muutostarpeet täysin joissain tilanteissa. Vaikka suunnittelun taso on parantunut vuosien varrella, silti kiire ja yllätykset voivat johtaa tilanteeseen, jossa tulee tarve muuttaa telineitä johtuen työvaiheesta. Näissä tilanteissa on tärkeää, että telineen käyttäjällä on tiedossa, miten tässä tilanteessa tulee toimia.

Miten muutokset hoituvat turvallisesti ja pysyvät hallinnassa?

  1. Konsultoi telinetoimittajaasi. Jos et ole sataprosenttisen varma, voitko tehdä kyseisen muutoksen telineisiisi itse, ota yhteyttä telinetoimittajaasi. Telinetoimittajasi auttaa sinua hakemaan ratkaisun.
  2. Laadi toimintamalli, joka kuvaa miten tarvittavista telinemuutoksista huolehditaan ja kommunikoi tämä telineiden käyttäjille. Yksinkertaisin ratkaisu voi olla, että työkohteeseen varataan telineasentajia tekemään tarvittavat muutokset. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja joitakin muutoksia pystyy tekemään työmaalla itsekin. Tällöin tulee tietää mitä on tekemässä ja vastausta tulee hakea ainakin seuraaviin asioihin; minkälaisia muutoksia saa tehdä ja kenen toimesta, onko muutoksella vaikutusta telineen sallittuun kuormitukseen, miten huolehditaan muutoksia tekevien henkilöiden osaamisesta ja putoamissuojauksesta, alapuolisen alueen sulkeminen mahdollisten putoavien esineiden varalta sekä telineen muutoksen valvonta ja tarkastaminen.
  3. Varmista ennakointi ja valvonta. Kaikki alkaa hyvästä suunnittelusta ja töiden koordinoinnista. Näiden lisäksi tarvitaan myös valvontaa, ja tässä telineiden viikkotarkastuksella on tärkeä rooli. Havaittuihin puutteisiin pitää reagoida ja ne on myös syytä dokumentoida. Yksikin vaarallinen olosuhde on liikaa.

Aina kun telinettä muokataan, on tarkastelun paikka! Kun vastauksia näihin asioihin on mietitty jo etukäteen, siirrymme pois luvattomista muokkauksista kohti suunniteltuja muutoksia. Näin voidaan varmistaa, että työt jatkuvat turvallisesti ja tuottavasti.

Mikko Saarinen, työsuojelupäällikkö