Sääsuojaus vanhojen kerrostalojen korotuksissa

Nurmijärvi-ilmiön hiipuessa on urbaani kaupunkielämä alkanut kiehtomaan ihmisiä yhä enemmän. Palvelut, tapahtumat ja ravintolat halutaan lähemmäksi pysyvää asuntoa. Ilmiö on luonut Suomen kasvukeskuksiin painetta kaupunkikeskustojen kehittämiseen ja lisärakentamiseen. Tonttimaiden puuttuessa on katseet luotu ylöspäin. Kaavamuutosten myötä kerrostalojen korotukset ovat yleistyneet suurimmissa kaupungeissa, Helsinki ja Tampere etunenässä.

Korotuksilla voidaan tehostaa maankäyttöä ja hyvin toteutettuna ne lisäävät kaupunkien moni-ilmeisyyttä sekä parantavat rakennusten ulkonäköä.

Keskustojen ahdas ympäristö sekä asukkaat ja heidän turvallisuutensa luovat korotusten suunnitteluun omat haasteensa. Rakennus ympäristöineen on saatava suojattua siten, että rakentaminen on mahdollista toteuttaa turvallisesti ja säältä suojassa. Tässä vaiheessa kuvaan astuvat telineet ja sääsuojat, jotka mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan rakentamisen vuodenajasta riippumatta.

Korotuksen sääsuojaus vaikuttaa työmaan toteutustapaan monin eri tavoin, joten sääsuojauksen suunnittelu kannattaa toteuttaa varhaisessa vaiheessa projektia.

Suunnittelun merkitys korostuu

Sääsuojauksen toteuttaminen korotuskohteisiin on haastavaa sekä teknisesti että logistisesti. Sääsuoja joudutaan nostamaan korkealle vanhan katon ylle, jolloin telinerungot nousevat jopa 10 metriä viimeisestä ankkurointipisteestä. Telinerungot peitetään minimissään metrin työalueen alapuolelle, jolloin tuulikuormille altis ankkuroimaton pinta-ala muodostuu suureksi haasteeksi kaluston kestävyydelle teknisessä mielessä. Telinesuunnittelijat laskevat telinerungoille tulevat kuormitukset ja suunnitelmaa pyöritetään ohjelmistorobotissa erilaisten tuuli- ja lumikuormitusten muodostamien voimien havainnoimiseksi.

Kuormitusten ollessa selvillä tiedetään, kuinka paljon telinerunkoja täytyy vahvistaa, jotta sääsuoja takuulla kestää Suomen vaihtelevien sääolosuhteiden ääripäät. Tämä kaikki on tehtävä, jotta rakentaminen voidaan toteuttaa turvallisesti ympäristö ja ihmiset huomioiden. Korotustyömaat ovat yleisesti suojattuna noin 6-8 kuukautta, jolloin talviolosuhteetkin on huomioitava. Talven suurimpia haasteita on tippuvan lumen sekä lumikuormien hallinta. Putoavalta lumelta ympäristö suojataan lumilipoin, mutta tämä lisää kuormituksia. Lumilippojen jatkuvasta ja hallitusta tyhjentämisestä pitää huolehtia, ja tämä toteutetaan osaavien telineasentajien toimesta.

Logistisesti korotuskohteiden haaste on keskustojen tilan ahtaus. Rakennusten ympärillä ei ole tilaa, ja työskentely tapahtuu yleensä vuokratuilla katualueilla. Katualueiden tilat, kuten telineiden varastointi, vaativat erityistä huomiota telineiden sekä sääsuojan asennus- ja purkuvaiheessa. Sääsuojan nostoja tehtäessä nosturin ja kattolohkojen kasauspaikat on tärkeä selvittää etukäteen. Katualueiden alla voi olla tunneleita tai kansia, jotka rajoittavat nosturin petausta. Joissain tapauksissa katualueet joudutaan sulkemaan kokonaan liikenteeltä. Tällöin nostotyöt tehdään öiseen aikaan ympäristölle koituvan häiriön pienentämiseksi.

Suojauksesta irti maksimaalinen hyöty

Jotta kohteen sääsuojauksesta saataisiin irti paras mahdollinen hyöty, on ennakkosuunnittelussa huomioitava rakennustavan luomat haasteet. Sääsuojan lohkojaossa on huomioitava tärkeimmät ja vaativimmat nostopaikat sääsuojan sisään. Paikalla rakennettavissa korotuksissa määritellään myös kohdat, mistä tavaraa saadaan helpoiten nostettua suojan sisään. Usein näiden lohkojen yhteyteen asennetaan myös telinerunkoihin haalaustasoja, jotta pienemmän tavaran takia ei tarvitse sääsuojaa turhaan avata.

Elementtirakenteisissa kohteissa sääsuojaa joudutaan avaamaan huomattavasti enemmän. Tällöin sääsuojasta avataan useampi lohko ja nostetaan yksi kattokehä joko maahan tai sille erikseen rakennetulle telakalle. Sääsuojaa avataan nostotyön etenemisen mukana siten, että nostoaukko siirtyy lohko kerrallaan eteenpäin. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua ja aikatauluttamista koko työmaan henkilöstön kanssa, sillä työmaan logistiikan ja sääsuojan avauksen täytyy osua yksiin viivästysten välttämiseksi. Tämä vaatii myös jatkuvaa sään seuraamista, sillä suuremman aukon sulkeminen ei käy sormia napsauttamalla, vaan vaatii hieman aikaa. Tummien pilvien lähestyessä kaikkien on valmistauduttava pikaiseen sääsuojan sulkemiseen.

Kerrostalon rungon valmistuttua telinerunkoja käytetään tarvittaessa työtelineinä julkisivutöissä. Telinerunkojen kohdalla tämäkin aiheuttaa pieniä haasteita. Rankasti jäykistettyjä telinerunkoja ei sellaisenaan saa käyttää työtelineenä, johtuen vahvasta vinojäykistyksestä. Vaihtoehtoina ongelmaan on joko uudelleen ankkurointi korotusosaan, jolloin vinojäykistystä voidaan keventää tai sitten tämä on huomioitava jo ennakkovaiheessa. Tällöin telinerunko asennetaan sen verran kauas rakennuksesta, että korotusosalle saadaan asennettua työtasot ulokkeille. Usein on niin, että ympäröivät tilat sekä runkojen ankkurointiongelmat estävät tämän ulokkeellisen vaihtoehdon toteuttamisen. Tällöin vaihtoehdoksi jää ainoastaan ankkurointi korotusosaan. Mikäli korotuksen julkisivutyöt osuvat talviaikaan, voidaan telinerunkoihin asentaa lämmitysvalmius tuplapeitteen avulla. Pakkasetkaan eivät pääse viivästyttämään töiden valmistumista.

Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että korotustyömaiden onnistumisen tae on tiivis yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä. Riittävän aikaisin aloitettu suunnittelu takaa parhaan lopputuloksen ja minimoi yllätykset.

Onnistuneita korotuksia toivoen!

Janne Leiniäinen, aluepäällikkö