Sääsuojan tilaajan tekninen muistilista – TOP 5

Aluksi haluan todeta, että lähes kaikkiin sääsuojien tuentaan ja kuormituksiin liittyviin haasteisiin löytyy ratkaisu. Joskus se voi onnistua helposti mutta usein ratkaisut vaativat suuriakin muutoksia, aikaa, hikeä ja ehkä jopa kyyneliäkin. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota ydinkohtiin jo suunnitteluvaiheessa, eikä telineen asennustyön jo käynnistyttyä.

Kestävä toimiva sääsuojaratkaisu tehostaa työskentelyä Suomen vaihtelevassa säässä.

Kestävä toimiva sääsuojaratkaisu tehostaa työskentelyä Suomen vaihtelevassa säässä.

Sääsuojaan kohdistuvien voimien määrään ei saisi vaikuttaa telineputken tarrassa olevan valmistajan tai telinetoimittajan nimi. Toisin sanoen näillä ei ole mitään vaikutusta siihen, kuinka paljon lunta sataa tai kuinka kovaa tuuli puhaltaa. On sen sijaan eri asia, kuinka hyvin ankkurointiin, tukivoimiin ja muihin kuormituksiin liittyviin haasteisiin halutaan kiinnittää kaupantekovaiheessa huomiota. Kukin voi tahollaan miettiä haluaako ratkaista ongelmat (a) etukäteen vai (b) työmaalla käyneen viranomaisen pakottamana tai (c) leivättömän pöydän ääressä, kun se ’aina ennenkin näin on tehty’ -ratkaisu ei kestänytkään.

Kannustan sääsuojaa tai telinettä työmaalle tilaavaa asiakasta huomioimaan seuraavia teknisiä asioita jo ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä pohtimaan kuormitukseen liittyviä seikkoja ennen tilausta!

  1. Suurempi sääsuoja = suuremmat tukivoimat. Viimeisten vuosien aikana on otettu merkittävä kehitysloikka nykyaikaisten sääsuojien teknisissä ratkaisuissa. Jänneväliltään lähes 40 metriset sääsuojat alkavat olla jo arkipäivää ja teoriassa mahdollisuudet entistä suurempiin ratkaisuihin ovat jo olemassa. Tekniikan kehittyessä on kuitenkin syytä pysähtyä hetkeksi ja huomioida ettei sääsuojan suurimmalla teoreettisella jännevälillä ei ole mitään merkitystä, jos olemassa olevan rakenteen kiinnitys- ja tukipisteet eivät kestä vaadittuja voimia.
  2. Ankkuroinnin kiinnityskestävyyden on oltava riittävä. Sääsuojien ankkuroinnissa ylin mahdollinen rivi kuormittuu poikkeuksellisen paljon. Keskisuurten sääsuojien ankkurointivoimissa tämä tarkoittaa yleensä yli 1.000 kilon tukireaktioita yhtä kiinnityspistettä kohden. Suurissa sääsuojissa vaaditut kiinnitysvoimat saattavat ylittää jopa 2 tonnia. Yksittäisen ankkurointipisteen kuormituksia voidaan pienentää erikoisratkaisuilla  tai lisäämällä ankkuroinnin määrää. Kiinnityskestävyydestä varmistuminen olemassa olevaan rakenteeseen on asiakkaan vastuulla, joten epäselvissä tapauksissa ankkuripisteiden koestaminen on hyvin tärkeää.
  3. Sääsuojaratkaisuja on monenlaisia. Siksi on tärkeää kartoittaa tarkkaan erilaiset tarpeet ja toiveet.

    Sääsuojaratkaisuja on monenlaisia. Siksi on tärkeää kartoittaa tarkkaan erilaiset tarpeet ja toiveet.

    Alustan kantavuuden tulee olla riittävä. Maapohjan on oltava riittävän tiivistä, ja sen pitää kestää telinejalkojen aiheuttama pohjapaine. Pohjapainetta voidaan pienentää jakamalla kuormaa suuremmalle alueelle. Tyypillisesti sääsuojan runkotelineiden jalkakuormat ovat useita tuhansia kiloja yhtä jalkaa kohden. Asiakas vastaa aina siitä, että perustamisalustan kantavuus on riittävä telinesuunnitelman mukaisille jalkakuormille.

  4. Ota huomioon kunnossapitotarkastukset. Viikoittaisissa tarkastuksissa tulee tarkistaa myös ankkuroinnin kunto. Tarkastus tulee uusia myös aina kovan tuulen tai myrskyn jälkeen. Ankkuroinnin kiinnityskestävyys on syytä tarkistaa ajoittain myös koestamalla. Kunnossapitotarkastus on asiakkaan vastuulla, mikäli niistä ei erikseen sovita telinetoimittajan kanssa.
  5. Huomioi lumen pudottaminen sääsuojan katolta. Sääsuoja on tyypillisesti suunniteltu kestämään ainakin 25kg/m² suuruista ominaiskuormaa SFS-EN 16508 mukaan. Katolle satanut uusi lumi tulee poistaa sääsuojan katolta välittömästi! Liian suuri lumimassa vaarantaa sääsuojan rakenteiden kestävyyttä ja lisää merkittävästi telineen jalkakuormia. Tämän merkitys korostuu etenkin silloin, kun jalkoja perustetaan olemassa olevien rakenteiden päälle. Lumen pudottaminen jää asiakkaan vastuulle, mikäli siitä ei erikseen sovita telinetoimittajan kanssa.

Käytä ammattitaitoa ja minimoi riskit

Telinekatajan sääsuojaratkaisut mahdollistavat tehokkaan työskentelyn myös talvisäässä.

Telinekatajan sääsuojaratkaisut mahdollistavat tehokkaan työskentelyn myös talvisäässä.

Monet murheet, riskit ja viivästymiset voidaan välttää huomioimalla listaamani viisi ydinkohtaa jo ennen sääsuojan tarjouspyynnön lähettämistä. Telinekatajan ammattitaitoinen työnjohto auttaa telineen tukemiseen ja kuormituksiin liittyvissä asioissa. Edellä mainitut haasteet voidaan tunnistaa jo kohteen kartoituksen yhteydessä, ja oikeat ratkaisuvaihtoehdot löytyvät kokemuksella.

Telinekataja toimittaa tarvittavat suunnitelmat ja on aktiivisesti mukana ratkaisemassa tuentaan liittyviä kysymyksiä. Meiltä saa haastavista teline- ja sääsuojaratkaisuista myös rakenneanalyysin tukireaktioineen. Sillä varmistutaan ankkurointi- ja jalkakuormista sekä siitä, että telineratkaisu kestää sille asetetut kuormitusvaatimukset.

Suunnittelemme turvalliset sääsuojat, ja huolehdimme asiakkaan niin halutessa myös kohteen kunnossapitotarkastuksista sekä lumen poistamisesta sääsuojan katolta!

Topias Harjunpää, suunnittelija