Ratkaisumme teollisuudelle

Energiateollisuus


Telinekataja tarjoaa kymmenien vuosien kokemuksella korkealuokkaiset telinepalvelut energiateollisuuden kohteisiin. Palvelut mitoitetaan asiakkaan lähtökohdista – ydinvoimaloista aina pienemmän kokoluokan voimalaitoksiin ja yksiköihin. Turvalliset telineratkaisut toteutetaan laadukkaasti ja varmasti sovitussa aikataulussa.

Telinekataja tuottaa telinepalvelut lukuisiin Suomen eturivin voimalaitoksiin ja yksiköihin, olipa sitten kyse jo rakennetun voimalaitoksen kunnossapitotöistä tai uusien voimaloiden rakentamisesta. Suunnitelemme ja toteutamme turvalliset telineet avaimet käteen -palveluna mihin tahansa energiateollisuuden kohteeseen, kattaen monipuoliset erikoisratkaisut.

Voimalaitosten turvallisuusmääräyksiin perehdytään huolellisesti. Telinekatajan ammattilaiset ovat koulutettu toimimaan energiateollisuuden kohteissa ja täyttävät asiakkaan tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. Markkinoiden laajimmalla erikoisosien valikoimalla telineet voidaan mitoittaa tarkasti vaikkapa voimalaitoksen kattiloiden tai savunpoistokanavien sisälle.

Turvallisuutta luo myös palokuorman vähentäminen: puurakenteiset telineet voidaan täysin korvata palamattomia alumiini- ja terästelineitä käyttämällä ja näin minimoida paloa edistävien materiaalien määrä.

Metsäteollisuus


Metsäteollisuudessa tarvittavat jatkuvat huoltotyöt ja erilaiset asennukset voidaan toteuttaa turvallisesti ja sujuvasti Telinekatajan ratkaisujen avulla. Paperikoneiden ahtaissa väleissä työskentelykään ei muodostu ongelmaksi, sillä telinekalustomme ja kokemuksemme sallii toimivien, turvallisten ratkaisujen rakentamisen haastavissakin kohteissa.

Nopeus on valttimme, sillä teollisuudessa aika on rahaa. Äkillisissäkin tarpeissa ammattitaitoinen ja ripeä palvelumme minimoi tuotantotappioita, kun korjaus- tai huoltotelineet saadaan paikalle pikaisesti.

Työmaalla ei ole varaa harjoitella. Kokeneet ammattilaisemme tekevät asiat oikein – kerralla.


Muu teollisuus


Kunnossapito ja rakentaminen asettavat korkeat vaatimukset teollisuuden teline- ja sääsuojaratkaisuille. Telinekataja suunnittelee erilaisille tuotantolaitoksille sopivat ratkaisut yhdessä asiakkaiden kanssa, tavoitteenaan pitkäaikainen kumppanuus. Yhdessä sovitut osa-alueet hoidetaan kerralla oikein – myös erityistarpeet ja vasteajat.

Telinekatajalla on riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit toiminnan käynnistämiseen isoissakin teollisuuskohteissa. Telinerakentamiseen erikoistuneet ammattilaiset perehdytetään asiakkaan yksilöllisen vaatimustason mukaan. Nimetyillä vastuuhenkilöillä on kokemusta nimenomaan teollisuuden teline- ja sääsuojarakentamisesta.

Telinetoimittajaa valittaessa myös mittareilla on merkitystä – Telinekataja on panostanut etenkin työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen liittyviin mittareihin jo vuosia. Laadukas arkipäivän toiminta on tarvittaessa todennettavissa myös auditoinneilla.

Katso alueesi yhteystiedot
Ratkaisumme teollisuudelle