Ratkaisumme rakentamiseen

Korjausrakentaminen


Ratkaisuillamme korjausrakentaminen sujuu vaivattomasti vaativissakin kohteissa. Korjausrakentamisen monimuotoisissa kohteissa saattaa olla aukkoja, pudotuksia ja muita turvallisuusriskejä: hyvällä suunnittelulla ja ammattitaidolla nämä ongelmakohteet ovat ratkaistavissa.

Rakennamme telineet ja sääsuojat aina kohteen vaatimusten mukaan. Pitkät jännevälitkään eivät haittaa, sillä telineet voidaan tukea siten, että katot ja muut korjattavat osat säästyvät kuormitukselta ja työn kohteena olevat rakenteet saadaan helposti rakentajien ulottuville. Telinesuunnittelijamme tuottavat ratkaisut, jotka eivät rasita rakennuksen mahdollisia heikkoja kohtia – tällöin historiallisestikin merkittävät kohteet voidaan saneerata rakennuksia suojellen.

Uudisrakentaminen


Telinekatajan ratkaisut sopivat modernin uudisrakentamisen tiukkoihin vaatimuksiin. Tuotamme turvallisen uudisrakentamisen mahdollistavat telineet, kulkutiet ja tukitornit täsmällisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Sääsuojaus mahdollistaa työn jatkamisen kaikissa olosuhteissa. Sääsuoja on tehokas keino suojautua säähän, aikatauluihin, laatuun sekä työturvallisuuteen liittyviltä riskeiltä. Sääsuojien jännevälit ovat kasvaneet niin suuriksi, että valtaosa rakennettavista uudiskohteista pystytään suojaamaan tehokkaasti.

Suunnittelemme jokaisen kohteen yksilöllisesti ja optimaalisesti kohteen sijainnista, muodosta tai koosta riippumatta. Sopivat ja turvalliset teline- ja sääsuojakokonaisuudet helpottavat varsinaista rakennustyötä.

Infrarakentaminen


Infrarakentamisessa tarvitaan usein väliaikaisia kulkureittejä, sääsuojausta ja rakenteiden tuentaa. Silloin on tärkeää, että teline- ja sääsuojausratkaisut on suunniteltu huolellisesti ja hyvissä ajoin ennen hankkeen toteutusta.

Toimivilla ratkaisuilla voi säästää. Ne nopeuttavat rakentamista ja luovat kunnolliset työolosuhteet hankkeiden läpiviennille, olipa sitten kyseessä vesitorni, silta- tai liikennerakentaminen, satama tai tunneli. Monipuolisia ratkaisujamme on koeponnistettu useissa ainutlaatuisissa infrahankkeissa.

Sääsuojaratkaisuilla luomme oikeat olosuhteet mm. valu-urakoille ja vedeneristyksiin.

Rakennamme tarvittavat ohitusreitit, kävelytasot ja kevyen liikenteen sillat infraprojektien ajaksi takaamaan miellyttävät ja sujuvat kulkumahdollisuudet myös muille alueella liikkuville.

Pyydä tarjous