Rakennustelineiden ja sääsuojien viikkotarkastus

Aliurakointi lisääntyy rakennustyömailla ja palveluita tilataan kasvavassa määrin omien alojensa erikoisosaajilta. Tämä voimistuva kehityssuunta ei kuitenkaan ole vähentänyt pääurakoitsijan vastuuta. Rakentamiseen liittyvä vastuu on ja pysyy jatkossakin kohteen pääurakoitsijalla. Vaatimukset ovat kiistatta erittäin kovat, sillä pääurakoitsijoiden on tunnettava ja ymmärrettävä kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden työvaiheet ja menetelmät. Se on välttämätöntä, jotta työturvallisuus ja rakentamisen laatu voidaan varmistaa.

Nostaisin tässä yhteydessä esille sääsuojiin ja rakennustelineisiin liittyvän osaamisen, joka on tyypillistä alihankintana ostettavaa ammattitaitoa. Sääsuojia ja telineitä käytetään tänä päivänä enemmän tai vähemmän lähes kaikilla suomalaisilla rakennustyömailla.

Telinetoimiala on kehittynyt nopeasti, ja lisäksi rakentamiseen liittyvät määräykset ovat kiristyneet muun muassa kosteudenhallinnan ja työturvallisuuden osalta. Kasvava vaatimustaso on tehnyt sääsuojista haastavampia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia. Näiden hieman vaativimpien rakenteiden perusteellinen tarkastaminen ei onnistu ilman telinealaan syventynyttä ammattilaista.

Telineurakoitsija tekee suunnitelmat, jotka täyttävät teline- ja sääsuojajärjestelmille asetetut määräykset. Se toteuttaa kohteen rakenteet suunnitelmien mukaan. Tavanomaisemmat perustelineet saa pystyttää asennus- ja käyttöohjeen mukaisesti.

 Muistilista telineiden ja sääsuojien viikkotarkastukseen

Pelkkä telineiden tai sääsuojien käyttöönottotarkastus ei riitä, vaan turvallisuuden takaamiseksi on tehtävä myös viikkotarkastuksia. Viikkotarkastukset ovat yleensä pääurakoitsijan vastuulla.

Pelkkä telineiden tai sääsuojien käyttöönottotarkastus ei riitä, vaan turvallisuuden takaamiseksi on tehtävä myös viikkotarkastuksia. Viikkotarkastukset ovat yleensä pääurakoitsijan vastuulla.

Sen jälkeen, kun rakennusteline tai sääsuoja on rakennettu valmiiksi, tehdään käyttöönottotarkastus. Päivittäinen valvontavastuu siirtyy siitä eteenpäin yleensä pääurakoitsijalle. Perusteltu kysymys kuuluu: Mihin kannattaa kiinnittää huomiota viikkotarkastuksessa? Suojakaiteiden ja jalkalistojen tarkastamisen lisäksi suosittelen huomioimaan teknisten ratkaisujen osalta seuraavat viisi kohtaa:

1) Tarkista telinekortti. Telineisiin rakennetun kulkutien alaosassa pitää olla telinekortti, joka kertoo telineen mitat ja telineiden kuormitusohjeet. Korttiin on määritetty suurin yhdelle tasokorolle sijoitettu neliökuorma. Päällekkäisiä telinetasoja ei saa kuormittaa ilman telineurakoitsijan erillistä lupaa, eikä esimerkiksi muuraustelineille saa varastoida tiililetkoja useampaan tasokorkoon.

2) Työtasoilla lojuvat telineosat poistettava. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen telineiltä ei saa löytyä ainuttakaan ylimääräistä osaa. Tasoilla olevat telineosat ovat jo itsessään työturvallisuusriski, mutta samalla merkki siitä, että kyseiset osat on poistettu valmiista telineestä. Yhdenkin kriittisen osan irrotus voi aiheuttaa telineiden seisontavakavuuden pettämisen.

3) Telineet eivät saa heilua. Kuulostaa ehkä itsestäänselvyydeltä. Kasvava heiluminen on yleensä merkki ankkuroinnin pettämisestä tai kiilaliitosten löystymisestä. Tyypillisiä syitä ankkuroinnin pettämiselle on seinään kiinnitetyn ankkuriruuvin löystyminen tai irtoaminen, kiinnitykseen käytetyn kuormaliinan löystyminen tai ankkuriputken irrotus toisen työvaiheen tieltä.

4) Vääntyneet ankkuriruuvit korjattava. Vääntyneet ankkuriruuvit kertovat yleensä maapohjien painumisesta. Sellainen leikkaantuu helposti poikki ja pitää ensi tilassa vaihtaa uuteen. Lisäksi painumisen aiheuttamat riskit täytyy arvioida uudelleen ja ryhtyä mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.

5) Tarkasta katto- ja seinäpeitteiden kiinnikkeet ja yleiskunto. Ajoissa havaittu katto- tai seinäpeitteen vaurio voidaan korjata helposti ja kustannustehokkaasti ennen vahingon leviämistä.

Nykypäivän telineet vaativat telinealaan syventynyttä ammattilaista, jotta vaativimpienkin rakenteiden perusteellinen tarkastaminen onnistuu varmuudella.

Nykypäivän telineet vaativat telinealaan syventynyttä ammattilaista, jotta vaativimpienkin rakenteiden perusteellinen tarkastaminen onnistuu varmuudella.

 Teenkö itse vai jätänkö ammattilaiselle?

Edellä mainitusta ja muista mahdollisista epäkohdista tulee välittömästi ilmoittaa telineurakoitsijan työnjohtajalle, joka tekee ehdotukset tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Sääsuojajärjestelmä on lähtökohtaisesti suunniteltu kestämään kovia olosuhteita. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että kyseessä on väliaikainen rakenne, jonka täytyy olla myös helposti muokattavissa. Viikottaisilla tarkastuksilla pystytään välttämään suuret vahingot ja varmistetaan kaikille turvalliset työolosuhteet. Telinekataja Oy on valtakunnallinen teline- ja sääsuojarakentamisen yritys, joka suorittaa tarkastuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan ja antaa tarvittaessa ohjeistusta telineiden oikeaoppiseen käyttämiseen ja valvontaan.

Tuntuuko telineiden ja sääsuojien jatkuva tarkistaminen haastavalta? Siinä tapauksessa jättäisin sen alan erikoisosaajien hoidettavaksi. Tiedän kokemuksesta, että näin toimimalla pääurakoitsijalla on yksi huoli vähemmän.

Jarmo Viik, suunnittelija