ARS-silta


Layherin ARS-siltajärjestelmällä voidaan toteuttaa vaikkapa yli 30 metrin pituinen kevyen liikenteen kulkusilta ilman erillisiä tukitelineitä. Telinekataja toteuttaa siltajärjestelmän asiakkaan kohteeseen palveluna nopeasti, suunniteltuna ja asennettuna.

ARS-siltajärjestelmällä voidaan rakentaa väliaikaisia kulkusiltoja mm. rakennustyömaille tehostamaan työmaiden toimintaa. Hyvin suunnitelluilla kulkusilloilla ohjataan esimerkiksi työmaan läheisyydessä asuvat ohikulkijat liikkumaan turvallisia kulkuteitä pitkin.

Kalustolla rakennetaan myös liikenneväylien, junaratojen ja jokien ylitykseen tarvittavat kulkusillat sekä erilaisia telineratkaisuja esimerkiksi suuriin yleisötapahtumiin.

Poikkeuksellinen jänneväli 

Modulaarisen siltajärjestelmän ydin koostuu kevyistä telineosista koottavasta ristikosta. Sen kiistattomia etuja ovat nopea toimitus, lujuus, turvallisuus ja korkealuokkainen laatu.

Jänneväli saadaan kalustolla poikkeuksellisen pitkäksi. Työmaille voidaan toteuttaa yli 30 metriä pitkä kulkusilta ilman tukitorneja. Julkisilla paikoilla sijaitseviin kohteisiin voidaan rakentaa ilman tukitelineitä 23 metrin kulkusilta, jonka kantavuus on yli 400 kiloa (4,0 kN) neliömetriä kohden.

ARS-siltajärjestelmä täyttää kaikki lain asettamat vaatimukset. Telinekataja mitoittaa kulkusillat kohteeseen tarkasti eikä asiakkaan tarvitse huolehtia kaluston varastoinnista ja logistiikasta.

Soveltuu erilaisiin ympäristöihin

Kalustolla toteutettavat kulkusillat ovat 2 – 2,5 metriä leveitä. Ne voidaan suojata tehokkaasti tuulelta, sateelta ja lumelta. ARS-siltajärjestelmä on täysin yhteensopiva Layherin muun telinekaluston, kuten porrasratkaisujen ja nousuteiden, kanssa.

Järjestelmä soveltuu hyvin erilaisiin ympäristöihin, kuten kaupunkialueille jossa tilaa on niukasti.  Siltarakenne voidaan koota valmiiksi ja nostaa nosturilla nopeasti paikalleen asennettavaksi.

Porrasnousut


Layherin nousutieratkaisut ovat valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia, jotka täyttävät tiukatkin turvavaatimukset, niin pienillä yksityisillä kuin suurilla julkisilla työmailla. Erilaisia porrasratkaisuja hyödyntämällä voidaan tehdä kaikki nousutiet keveistä alumiiniportaista tukeviin ja turvallisiin julkiseen käyttöön tarkoitettuihin portaisiin saakka.