Rakennustelineet. Mitä pitää huomioida telineitä perustettaessa?

Telinetyö on yksi monista erikoisosaamista vaativista työvaiheista rakennuksilla. Avaan tässä blogissa miksi rakennustelineiden perustaminen riittävän kantavalle maalle on erityisen tärkeää. Se vaikuttaa rakennustelineen seisontavakauteen ja kantavuuteen! Perustaminen täytyy tehdä huolellisesti, jotta telineelle voidaan luvata tarvittavat kuormat. Kuormat mitoitetaan rakennustelineiltä tehtävien töiden ja vaatimusten mukaisesti.

Tosiasia on, että perustettavan maan kantavuuteen vaikuttavat maaperän laatu, telinejalan alle tulevat aluslankut tai vaikkapa telinetöitä edeltävät maatyöt. Miten varmistetaan täryttämättömälle maalle perustettavan rakennustelineen seisontavakaus? Se on vaikeampaa maan painumisen takia. Mitä tapahtuu maan ja telineen painuessa? Siitä aiheutuu turhaa rasitusta seinissä oleville ankkureille sekä telineen kiilaliitosten löystymistä.

Mitä sitten tulisi ottaa huomioon maan kantavuuden osalta telineen kuormituksen näkökulmasta? Tässä viisi tärkeää kohtaa!

  1. Rakennustelineen hyötykuorma – pitää laskea ja kuorman ylittäminen on kielletty. Jokaiselle rakennustelineelle on laskettava ja ilmoitettava kuorma, jonka verran telinettä voi kuormittaa. Yleisimmin ilmoitettavat hyötykuormat telineelle ovat 1,5-2,0kN / m² (150-200kg / m²). Näitä käytetään suurimmissa osissa räystäs-, maalaus-, rappaus- ja sääsuojatelineitä. Raskaita töitä, kuten muuraustöitä tehtäessä hyötykuormia on kasvatettava telineiltä tehtävän työn vuoksi esimerkiksi 4,0kN / m² (400kg/m²) asti. Hyötykuormat lasketaan aina yhtä telineen pystysuuntaista lohkoa kohden. Päällekkäisiä telinekerroksia ei saa kuormittaa samanaikaisesti siten, että ne ylittävät telineelle suunnitellut kuormitukset.
  2. Rakennustelineen omapaino – ilmenee kaluston määrästä. Rakennustelineen omapaino on suoraan verrannollinen telinetyöhön tarvittavasta kaluston määrästä. Rakennustelineen omapaino riippuu mm. telineen käyttötarkoituksesta ja telineen leveydestä. Telineen leveyteen vaikuttavat telineiltä tehtävät työt ja mahdolliset erityispiirteet. Mikäli telineen päälle perustetaan rakennuksen katon kattava sääsuoja, on myös sääsuojan omapaino huomioitava telineen kokonaispainossa.
  3. Tuuli- ja lumikuormat – huomioitava aina peitetyssä rakennustelineessä. Peitetyssä telineessä täytyy aina huomioida tuulikuormat ja sääolosuhteet. Tuulikuormat määräytyvät mm. telineen maantieteellisen sijainnin, korkeuden ja tuulipinta-alan mukaan. Sääsuojalle huomioidaan tarvittaessa myös lumikuormat. Talvikuukausina rakennettaville telineille kertynyt lumi on poistettava työtasoilta ennen töiden aloittamista.
  4. Telinejalkojen pinta-ala – mikä on maaperään kohdistuva kuorma? Käytämme Telinekatajalla tavallisesti 150mm x 600mm (0,09m²) aluslankkua. Kun yhden jalan kokonaiskuorma suhteutetaan aluslankun pinta-alaan, saadaan aluslankulta maaperään kohdistuvat kuormat. Käyttämämme aluslankku täyttää useimmiten tavallisen työtelineen perustamisvaatimukset.
  5. Talvella perustettavat rakennustelineet – jään ja lumen vaikutus. Jäisen tai lumisen maan päälle perustettavien aluslankkujen alta on mahdollisuuksien mukaan aina poistettava lumi sekä jää. Lämpötilojen noustessa keväällä on mahdollista, että jää tai lumi sulaa telineen aluslankkujen alta. Tämän vuoksi telineen perustus on hyvä tarkistaa keväisin. Telineiden pohjia voidaan suoristaa säädettävillä jaloilla, mikäli huomataan muutosta. On tärkeää, että telineeltä kohdistuvat kuormat jakautuvat kaikkien säätöjalkojen kesken tasaisesti.
Telinerakennuksessa on huomioitava monta tekijää, niin työntekijät kuin alueella liikkuvat.

Telinerakennuksessa on huomioitava monta tekijää, niin työntekijät kuin alueella liikkuvat.

Mitä maapohja oikeasti kantaa?

Mikäli suunnitellun rakennustelineen kuormat ylittävät maaperän tai muun perustettavan pinnan kantavuuden, voidaan tilannetta korjata pienentämällä mm. sallittuja työkuormia tai jakamalla kuormitus laajemmalle alueelle esimerkiksi aluslankun pinta-alaa suurentamalla.

Saatua tietoa voidaan verrata alla olevaan taulukkoon, mutta pohjan kantavuus on aina tarkistettava kohdekohtaisesti. Maapohja saadaan kantamaan noin kaksi kertaa enemmän kymmenen sentin syvyyteen upotettua aluslankkua käyttämällä (yleisimmin käytetty aluslankku on tosiaan se 0,09m²).

Muistutan, että alla oleva kantavuustaulukko ja siinä esitetyt luvat ovat suuntaa antavia. Meillä on kokemusta telineiden suunnittelusta ja rakentamisesta kaikille maapohjille, ja miten mahdolliset painumiset minimoidaan.

Kantavuustaulukko määritetty Ballan teorian mukaan. RIL 147-2006, Tukitelineet ja muotit.

Alex Vasica, työnjohtaja