Poutaa 365 päivää vuodessa?

On yleisesti tiedossa, että kosteusvahingoista johtuvat välittömät ja välilliset kustannukset aiheuttavat Suomessa vuosittain miljardien eurojen kustannukset sekä vakavia terveyshaittoja. Rakennustyömaiden kosteudenhallintaan onkin kiinnitetty kuluneen vuosikymmenen aikana yhä enemmän huomiota. Rakennusala on ryhtynyt toimiin, ja useat vaikutusvaltaiset toimijat* allekirjoittivat keväällä tärkeän sitoumuksen onnistuneen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakennuksen puolesta.

Onnistunut kosteudenhallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan kaikissa vaiheissa. Rakennuttajan pitää varautua kosteudenhallinnan kustannuksiin ja tunnistaa keskeiset riskit. Suunnittelijoiden tulee suunnitella rakenteet järkevästi toteutettaviksi ja rakentajan tulee hoitaa käytännön kosteudenhallinta työmaalla. Rakennuksen käyttäjilläkin on vastuunsa. Koko toimintaketjusta on tunnistettu kymmenen keskeisintä riskiä Kuivaketju10-riskilistalla. Riskit pyritään torjumaan ja tehdyt toimenpiteet todentamaan.

Viime vuosina voimakkaasti kasvanut rakennusteline- ja sääsuojausala voi auttaa eniten kahden Kuivaketju10:n riskin hallinnassa:

  1. Sääsuojarakenteilla ja varastoteltoilla suojataan materiaaleja sekä rakenteita kastumasta.
  2. Huolellisesti toteutetulla sääsuojalla ja telinepeittämisellä estetään sadeveden pääsy ulkoseinärakenteiden sisälle.

Toki ratkaisuillamme voidaan osaltaan vaikuttaa myös betonirakenteiden kuivumiseen. Kaikki muu Kuivaketju10 -riskilistalla jääkin sitten ketjun muiden toimijoiden tehtäväksi.

Sääsuojaus lisääntyy nopeasti

Teline- ja sääsuojausalan tehtävä on laajentunut turvallisten työolosuhteiden toteuttamisesta siihen, että työmaille luodaan yhä tehdasmaisempia, työn tuottavuutta parantavia olosuhteita. Näkyvimpänä esimerkkinä nostaisin esille sääsuojauksen nopean yleistymisen.

Sääsuojaus voi tuntua tilaajalle vain lisäkustannukselta. Tässä kohtaa kehotan jokaista arvioimaan kokonaiskustannuksia hieman tarkemmin, ja esimerkiksi näiden kysymysten kautta: Mikä on pilaantuneiden materiaalien hinta? Mikä on homevaurioita kohdanneen asuntorakentajan mainehaitan hinta? Myydäänkö sääsuojan alla rakennetut asunnot nopeammin ja paremmalla hinnalla?

Aikasidonnaisilla kustannuksilla on myös merkitystä. Tiedämme, että tyypillistä koulun korjaushanketta voidaan lyhentää jopa yhdellä kuukaudella, kun kohde toteutetaan säältä suojassa. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista säästyy yli prosentti, eli esimerkiksi kymmenen miljoonan euron urakkahinnasta se tekisi noin 100.000 euroa.

KH-sääsuojat

MaxxProd-palvelut ovat avuksi rakentamisen aikaisen kuivaketjun hallinnassa, työmaan yleisvalaistuksessa, työkohteen lämmitettävyydessä ja digitaalisissa palveluissa.

MaxxProd-palvelut ovat avuksi rakentamisen aikaisen kuivaketjun hallinnassa, työmaan yleisvalaistuksessa, työkohteen lämmitettävyydessä ja digitaalisissa palveluissa.

Kuivaa, valoa, lämmintä ja digiä

Tartuimme Telinekatajalla haasteeseen ja tuotteistimme käytännön kohteidemme pohjalta uudet MaxxProd- palvelut, jotka on suunniteltu lisäämään asiakkaidemme työn tuottavuutta työmailla. Nimi tulee sanoista Maximising Productivity. Palvelumme nopeuttavat rakennushankkeita ja säästävät selvää rahaa. Ne parantavat työturvallisuutta ja työolosuhteita.

Vastaamme MaxxProd -palveluillamme ennen kaikkea neljään asiakastarpeeseen: 1) rakentamisen aikaisen kuivaketjun hallintaan, 2) työmaan yleisvalaistukseen, 3) työkohteen lämmitettävyyteen ja 4) digitaalisiin palveluihin.

MaxxProd KUIVA luo olosuhteet, joissa materiaalit ja työvälineet säilyvät kuivina kohteen valmistumiseen saakka. Sirkkeliteltalla, elementtisuojalla, sekoitusasemalla ja varastoteltalla – sääsuojaukseen ja telinepeittämiseen yhdistettynä – ehkäistään sadeveden pääsyä ulkoseinärakenteiden sisälle sekä materiaalien ja rakenteiden kastumista (Kuivaketju10 -riskilistan riskejä 2. ja 9.).

MaxxProd VALO vähentää tapaturmia, parantaa työviihtyvyyttä ja lisää työympäristön laatua. Laadukkaat valaisimet ovat myös taloudellisia. LED-valoilla työkohteeseen luodaan yleisvalaistus energiatehokkaasti.

MaxxProd LÄMMIN parantaa työturvallisuutta ja -olosuhteita. Lämmitysvalmiutta hyödyntämällä voi aikatauluttaa työvaiheita uudella tavalla, vaikkapa rappaamalla talvella kesän sijaan. Myös betonirakenteiden kuivumiselle voidaan luoda otollisemmat olosuhteet (Kuivaketju10 -riskilistan riski 8).

MaxxProd DIGI sisältää tässä vaiheessa mittauspalveluja, kuten kosteus-, lämpötila- ja tuulimittaukset. Tulevaisuudessa vähennämme mm. telineisiin ja sääsuojiin liittyvää paperityötä työmaalla sekä siirrämme sitä verkkoon.

MaxxProd-palvelut vastaavat neljään asiakastarpeeseen: rakentamisen aikaisen kuivaketjun hallintaan, työmaan yleisvalaistukseen, työkohteen lämmitettävyyteen ja digitaalisiin palveluihin.

MaxxProd-palvelut vastaavat neljään asiakastarpeeseen: rakentamisen aikaisen kuivaketjun hallintaan, työmaan yleisvalaistukseen, työkohteen lämmitettävyyteen ja digitaalisiin palveluihin.

365 poutapäivää on tehtävissä

Uskomme, että kuivana rakentaminen yleistyy vääjäämättä osana Kuivaketju10:n mukaista toimintaa. Me kaikki tiedämme, että Suomen ilmasto ja tuottavuus eivät ole se paras yhdistelmä. Lumenluonti ei takuulla ole se tehokkain tapa aloittaa työpäivää. Onneksi asialle on tehtävissä jotain, ja me näytämme MaxxProd -palveluillamme miten.

Seuraava askel on siirtyä yhä enemmän siihen suuntaan, että rakennustyömaan olosuhteet olisivat lähempänä tehdasolosuhteita. Silloin puhutaan hyvin valaistuista ja lämpimistä työolosuhteista kaikkina vuodenaikoina. Ja siitä, miten tätä kaikkea hallitaan digitaalisin apuvälinein. Juuri siitä on kyse MaxxProd -palveluissamme.

Kukapa ei haluaisi tehdä töitä olosuhteissa, jotka vastaavat kesäistä poutapäivää. Jatkamme kehitystyötämme asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti siihen suuntaan, että pystyisimme osaltamme edistämään asiakkaidemme työn tuottavuutta 365 päivänä vuodessa!

* Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT, RAKLI ry, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Rakentamisen Laatu RALA ry ja SKOL ry.

Juha Höyhtyä, toimitusjohtaja