Jokainen toimitettava telineratkaisu suunnitellaan yksityiskohtaisesti täyttämään kaikki turvallisuusvaatimukset sekä tietysti kunkin työmaan erikoisvaatimukset. Kehittyvä telineteknologia ja tiukkenevat työturvallisuusmääräykset nostavat suunnittelun osuutta ja tärkeyttä jo kohteiden kartoitusvaiheessa. Hyvällä suunnitteluosaamisella pystymme varmistamaan kohdekartoituksessa saatujen ideoiden käytännön toteutuksen turvallisesti.

Valmiit CAD-suunnitelmat lujuuslaskelmineen, piirustuksineen ja asennusohjeineen varmistavat oikean asennustavan ja nopeuttavat pystytystyötä työmaalla. Suunnitelman pohjalta laaditun kalustoluettelon ansiosta kaikki tarvittavat osat ovat varmasti mukana toimituksessa.

Ota yhteyttä