Nokkamies on telinetöiden monitaituri

Työnjohtajan arki on kiireistä ja asiakkaidemme puhelimiin välittyy usein viesti: ’Hei olen palaverissa ja soitan takaisin heti kun vapaudun’. Tilanne lienee tuttu suurimmalle osalle rakennusalan toimihenkilöistä, sillä raportointivelvoitteet, palaverit ja sähköpostit vievät nykyään runsaasti työaikaa. On myös valvottava töiden sujumista ja varmistettava laatu.

Telinetöissä tarvitaan selkeitä toimintamalleja, kokemusta ja järjestelmällisyyttä. Muuten jokin tärkeä osa-alue voi kärsiä. Vuonna 2007 käyttöön otetusta nokkamiesjärjestelmästä on ollut merkittävää hyötyä, ja siksi haluan avata tässä blogissa tämän toimintamallin keskiössä olevien henkilöiden, eli nokkamiesten roolia.Nokkamiesjärjestelmällä pyrimme takaamaan telinerakentamisen laadun, reagointinopeuden sekä muutostilanteiden asiallisen ja tehokkaan hoidon silloinkin, kun työnjohtaja on vaikkapa kiinni palaverissa maakunnan toisella laidalla. Työnjohtajilla on paljon työmaita, eikä päivittäin pääse käymään jokaisella. Asennusryhmän vetäjinä toimivat nokkamiehet ovat tiiviisti paikalla. Asennustyötä muiden asentajien kanssa tekevät nokkamiehet ovat työnjohtajien ja asiakkaiden luottomiehiä!

Laatua, nopeutta ja turvaa

Työtehtäviä ja vastuita on nokkamiehellä runsaasti. He osallistuvat turvallisuusriskien kartoittamiseen ja analysointiin sekä valvovat turvavarusteiden käyttöä ja suorittavat rakennustelineiden sekä sääsuojien käyttöönottotarkastuksia. He ovat mukana telineiden turvallisuus- ja laatuauditoinneissa sekä organisoivat telinetyöt työmailla ja hoitavat kaluston lisätilauksia sekä valvovat tilaajan ohjeiden mukaan toimimista.

On tärkeää, että asioita ja töitä pystytään edistämään tehokkaasti.

Asentajat voivat edetä nokkamiehiksi, mikäli vastuunkanto motivoi. Telinekataja tarjoaa halukkaille mahdollisuuksia kehittyä. Heidät valitaan ja koulutetaan vuosittain. Nokkamiehet osallistuvat lisä- ja täydennyskoulutuksiin, joissa käydään läpi heidän roolia asennusryhmän vetäjänä ja asiakkaan yhteyshenkilönä. Hienoa, että tehtävä herättää runsaasti kiinnostusta.

Nokkamiehen työtehtävät ja vastuut ovat monipuolisia He osallistuvat muun muassa turvallisuusriskien kartoittamiseen ja analysointiin sekä valvovat turvavarusteiden ja telineiden käyttöä ja käyttötarkastuksia.

Nokkamiehen työtehtävät ja vastuut ovat monipuolisia He osallistuvat muun muassa turvallisuusriskien kartoittamiseen ja analysointiin sekä valvovat turvavarusteiden ja telineiden käyttöä ja käyttötarkastuksia.

’Yksi jätkistä’ on helposti lähestyttävä ja lähellä asiakasta 

Haluaisin korostaa nokkamiesten tuomaa lisäarvoa ennen kaikkea myös asiakkaillemme. Tässä muutama keskeinen ulottuvuus.

  • Työmaalla nokkamies on asiakkaan ensimmäinen yhteys Telinekatajaan. On kaikille helpompaa, kun työ pystytään organisoimaan päivätasolla suoraan kohteessa. Nokkamies tarjoaa vuosien tai jopa vuosikymmenien kokemuksella ratkaisuja asiakkaalle. Heillä on kyky selittää asiat työnjohtajille myös etänä, jolloin vältytään turhalta odottelulta.
  • Nokkamies tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaille sillä, että hän on myös osa asennusryhmää. Hän on ’yksi jätkistä’, joka istuu samassa taukotilassa muiden rakentajien tai teollisuuden revisioihin osallistuvien työntekijöiden kanssa. Tähän kun lisätään se, että pitempään alalla olleet nokkamiehet ovat varsin useille jo tuttu näky työmaalla, niin asioista on helppoa puhua. Kynnys kertoa puutteista tai työturvallisuusasioista on todella matala!
  • Olemme kuunnelleet asiakkaitamme, ja tuomme perinteisen paperityön rinnalle myös sähköisiä palveluita. Lähiaikoina käyttöön tulevalla Telinekatajan uudella toiminnanohjausjärjestelmällä tuntien kuittaus tapahtuu sähköisesti ja nokkamiehellä on tässäkin toimintamallissa suuri rooli. Kaikki oleellinen tapahtuu siellä missä työtkin. Laskutuksen viitteet, työnumerot ja tunnistetiedot saadaan kerralla oikein. Se tulee helpottamaan myös asiakkaidemme toimintaa suurilla työmailla.

Odotan jo suurella mielenkiinnolla, kuinka tämä uudistus otetaan toteutuessaan vastaan. Kukapameistä ei haluaisi keskittyä enemmän käynnissä oleviin projekteihin?

Nokkamiehen perimmäisenä tehtävänä on varmistaa hyvinkin erilaisilla rakennustyömailla ja teollisuuden kohteissa päivittäisellä tekemisellä laadukas ja turvallinen lopputulos, olipa sitten kyse taloyhtiön julkisivun kunnostamisesta tai uuden päiväkodin sääsuojauksesta. Rakentajille toteutetaan hyvät ja turvalliset sekä tuottavuutta edistävät työolosuhteet kaikkina vuodenaikoina.
Jukka Isomöttönen, työnjohtaja