Miksi julkisivutelineen tarjouspyyntö kannattaa tehdä huolellisesti?

Julkisivutelineiden tarjouspyyntöjen laatuhaitari on laaja ja kirjava. Saamme runsaasti tarjouspyyntöjä, ja usein myös puhelimitse tai kasvotusten ilman kirjallista aineistoa. Toisinaan saamme hyvinkin yksityiskohtaisia pyyntöjä, mutta lähes yhtä usein hyvin ympäripyöreästi määriteltyjä. Aina toteutustapa ei ole urakoitsijallakaan vielä tiedossa, kun julkisivutelineistä pyydetään tarjouksia. Tarjoukseen on laitettava rajat toimituksen sisällölle, jotta se voidaan pitää kustannustehokkaana.

Kerron tässä blogissa, miksi hyvin tehdyt tarjouspyynnöt ovat ennen kaikkea tilaajan etu sekä muutaman neuvon, joita noudattamalla jokainen varmistaa työmaalleen juuri sellaisen julkisivutelineen, jonka tarvitsee. Kattava, tarkka ja kirjallinen tarjouspyyntö selkiyttää telinetoimittajankin työtä. Molemmille osapuolille muodostuu yhtenäinen käsitys siitä, mitä tarvitaan, milloin ja mitä se lopulta maksaa.

Turun Seudun Osuuspankin julkisivutelineet.

Vältä yllätykset ja väärinkäsitykset

Puutteellisin tiedoin sekä liian tiukalla aikataululla tehdyt tarjouspyynnöt voivat johtaa yllätyksiin, eriäviin tulkintoihin sekä tarpeettomiin kustannuksiin. Ne voivat johtaa kirjaviin tarjouksiin, joiden vertailu ja sitä kautta kilpailutus eivät toimi optimaalisella tavalla. Ovatko toimittajat tarjonneet samoja asioita?

Mitä tietoa tarvitsemme?

Urakan sisältö, ja telineiltä suoritettavat työt aikatauluineen tulisi kertoa mahdollisimman tarkasti. Paras arvaus on riittävä.

Tarjouksen laatimiseen tarvitsemme yleensä julkisivukuvat ja yleisleikkauksen. Mikäli niitä ei ole saatavilla, niin sitten valokuvia ja kaikki tarvittavat mitat kohteesta. Ensiarvoisen tärkeää tietoa on sekin, mikäli ankkurointia ei voida tehdä julkisivuun normaalisti. Tällaisia erityisvaatimuksia on esim. Museoviraston suojelemissa rakennuksissa. Meitä kiinnostaa myös kohteen telineelle mahdollisesti asettamat painorajoitukset, jotta telineen alla oleva rakenne kestää.

Telineen lähiympäristö on olennainen osa tarjouspyyntöä. Miten ympäristö pitää huomioida telineen asennus- ja purkutyön aikana? Kaupunkialueilla ja esimerkiksi urakoinnin aikana käytössä olevissa kohteissa, kuten kouluissa, vaaditaan suojattuja kulkuteitä kevyen liikenteen kaistoille. Varsinaiset kulkuaukot tulisi suojata aina suojakatoksella, kun tehdään julkisivuteline, riippumatta sen sijainnista. Sekin vaikuttaa tarjoukseen, mikäli jokin työvaihe pitää suorittaa muuna aikana kuin arkisin välillä 7.00-16.00.

Valaistusta ja lämmitystä tarvitaan erityisesti kohteissa, joissa urakoidaan kylminä ja pimeinä vuodenaikoina. Laitetaanko telineeseen tuplapeite sekä valot ja vaatiiko tehokas urakointi henkilö- ja tavarahissiä? Hissien käyttö on yleistä, ja ne edellyttävät vahvempaa ankkurointia.

Kohteessa käytetty 1,09 m uloketta.

Kolme neuvoa tarjouspyyntöjen tekijälle

Toimivan ja kokonaistaloudellisimman julkisivutelinetoimituksen palveluineen varmistat huomioimalla nämä kolme ydinkohtaa.

1) Tee kirjallinen tarjouspyyntö ajoissa. Tarjouspyyntöjen aikataulut ovat usein todella tiukkoja, jopa 1-2 päivää. Alustavan telinesuunnitelman saaminen vie noin 3-4 päivää suunnitteluosaston kiireistä riippuen. Laskentaa varten on hyvä varata aikaa 1-2 päivää. Tarvitsemme kokonaistaloudellisimman vaihtoehdon pohtimiseen ja tarjouksen tekemiseen yhteensä noin viikon aikaa.

2) Kerro mitä töitä julkisivutelineiltä tehdään ja milloin. Tarjouspyynnön tekeminen edellyttää, että tilaaja kertoo mitä töitä julkisivutelineiltä tehdään sekä milloin työ alkaa ja milloin telineiltä suoritettava työ päättyy. Se vaikuttaa keskeisesti telineen suunnitteluun ja rakennettavaan lopputulokseen. Tehdäänkö telineiltä muurausta, maalausta, rappausta, purkutöitä vai kenties jotain muuta?

3) Listaa tarjouspyyntöön mahdolliset muutostyöt. Työtasojen muutostyöt kannattaa kirjata tarjouspyyntöön. Pitääkö telineiltä suoritettujen purkutöiden jälkeen varustaa työtasot turvallisuussyistä myös seinän viereen rakennettavilla suojakaiteilla tai telinekonsoleilla? Vai otetaanko uudiskohteen ulkoseinältä telinekonsolit pois eristystyön jälkeen, jotta pintarakenteet pystytään asentamaan? Mikäli muutostöitä ei ole kirjattu tarjouspyyntöön, voi niistä tulla väärinkäsityksiä ja yllättäviä kustannuksia.

Syyssateita ja -tuulia odotellessa!

Jari Savolainen, aluepäällikkö