Mikä niissä rahdeissa oikein maksaa?

Tarjouksissamme yhtenä rivinä on tyypillisesti mukana rahtikulu. Avaan tässä blogissa muutaman esimerkin kautta mistä kustannukset kertyvät ja mitä tekijät niihin vaikuttavat.

Teline- ja sääsuojakaluston kuljettaminen on haastavaa jo siksi, että yhdellä yhdistelmällisellä pääsee varsinkin suuremmissa kohteissa vasta alkuun. Tuhannen neliön suuruisen sääsuojan kalusto ei mahdu millään yhteen yhdistelmäajoneuvoon, vaikka sen pakkaisi kuinka hyvin. Haluaisin korostaa, että kuljetuskertojen määrä on se kaikista merkittävin rahtikustannuksiin vaikuttava tekijä!

Tarkastellaanpa rahtikuluja hieman tarkemmin kahden esimerkin kautta. Kerron samalla asiakkaan mahdollisuuksista pienentää rahtikustannuksia.

Tavara toimitetaan työmaille kuorma-autoilla. Projektikohtaisesti toimitettavat määrät vaihtelevat vakillisen ja usean täyden yhdistelmän välissä. Valtaosa toimituksistamme hoidetaan kuitenkin nosturiautolla, jossa on 6-8 metrin lava. Rahtikuluissa huomioidaan kuljetukset molempiin suuntiin, koska projektin päättyessä kalusto pitää ajaa työmaalta myös pois. Kuljetustarve on tuplasti suurempi verrattuna valtaosaan muista rakennustyömaatoimituksista.

Otan esimerkiksi rahtikuluista kaksi erilaista kohdetta, joista toinen sijaitsee toimipisteemme lähettyvillä ja jonne kalusto ajetaan nosturiautolla. Toinen kohde on suurempi sääsuojaprojekti, johon kalusto ajetaan yhdistelmillä.

Esimerkki 1: Kohde lähialueella

Oletetaan, että kohteen kalusto mahtuu yhteen nosturilla varustettuun autoon ja tavaraa on 10 kollia. Auto hakee valmiiksi kerätyn tavaran Telinekatajan varastolta, jossa auto lastataan trukilla. Tämän jälkeen auto ajaa työmaalle, jossa pienen selvittelyn jälkeen kuorma puretaan yhteen paikkaan auton omalla nosturilla.

Tähän kuluu aikaa minimissään 1,5 tuntia, kattaen seuraavat toimenpiteet:

  • lastaus ja muut varastotyöt, 20 min
  • matka.-aika kohteeseen, 30 min
  • työmaalla purkupaikan selvittely ja nosturin valmistelu, 20 min
  • kuorman purku työmaalla, 20 min

Telinekaluston noutaminen on paljon hitaampaa, koska työmailla kolleja ei ole pakattu yhtä tiiviisti kuin varastolla ja monesti esimerkiksi tasopinkat pitää erikseen ’pannoittaa’ ennen lastaamista. Oletetaan kuitenkin, että asiat on työmaalla suhteellisen hyvin hoidettu, jolloin lastaus kestää 50 minuuttia. Takaisin päin sama ajomatka, eli 30 minuuttia ja varastollakin jää työvaiheita pois, jolloin purku ei kestä kuin vartin. Aikaa menisi tässä tapauksessa siis tunti ja 50 minuuttia.

Kaikilla paikkakunnilla on paikallinen toimija, joka ajaa tämän tyyppisiä ajoja tuntihinnalla. Kaikki veloitukset huomioituna voimme käyttää esimerkkihintana 95 €/h, jolloin olemme varsin lähellä totuutta. Laskutus tapahtuu tyypillisesti alkavalta puolelta tunnilta, joten tässä tapauksessa rahtia laskutettaisiin yhteensä 3,5 h x 90 € / h = 315 €.

Korostan vielä, että työmaalla käytetty aika riippuu siitä, onko purkupaikat valmiina ja miten hyvin asentajille on osoitettu paikat kasata kalusto purkuvaiheessa. Tässä esimerkissä kaikki sujuu työmaalla optimaalisella tavalla. Tilanne muuttuu heti, mikäli työmaalla olisi vientivaiheessa betoniauto tukkimassa ajotien (odottelua 20 min) ja hakuvaiheessa kalustoa olisikin kahdessa eri paikassa (siirto kesken lastauksen 15 min). Kulut nousisivat 405 euroon.

Rahtikulut ovat monen tekijän summa. Muun muassa purkupaikkojen valmius vaikuttaa työmaalla käytettyyn rahdin purkuaikaan.

Rahtikulut ovat monen tekijän summa. Muun muassa purkupaikkojen valmius vaikuttaa työmaalla käytettyyn rahdin purkuaikaan.

Esimerkki 2: Iso sääsuojakohde

Käytän toisena esimerkkinä noin 2 000 neliön sääsuojakohdetta, eli vaikkapa sääsuojan alla tehtävää koulurakennusta, johon rakennetaan muurausteline sääsuojan rungoksi. Kuljetuskertojen lukumäärä riippuu vaadittavasta telinekalustosta. Muurausteline, jossa tasot ovat 2 metrin välein, vaatii paljon enemmän kuljetuksia kuin sääsuojan runkoteline pelkillä räystästasoilla.

Lähdetään liikkeelle siitä, että koko kaluston kuljetukseen tarvitaan viisi täyttä yhdistelmäkuljetusta. Oletetaan, että kohde sijaitsee hieman yli 100 kilometrin päässä varastoltamme, eli varsin lähellä. Kohteessa pitää olla myös kone, jolla kalusto puretaan kyydistä, mikäli asiakkaallamme ei ole soveltuvia koneita työmaalla.

Kaluston työmaalle viennistä tulevat kulut ovat yhteensä 3 100 euroa ja ne muodostuvat seuraavasti:

  • viisi yhdistelmäkuljetusta á 480 € = 2400 €
  • purkukone työmaalla 70 €/h (miniveloitus 2 h, 5 eri purkua) = 700 €

Oletuksena on, että kuormalle on osoitettu selkeä purkupaikka työmaalla, jolloin kuormia päästään purkamaan välittömästi, eli kuljetusliikkeeltä ei tule odotustunneista lisälaskua.

Tiedämme kokemuksesta, että näin isossa kohteessa kaluston palautusvaiheesta tulee enemmän kuljetuskertoja kuin kaluston viennistä. Käytetään tässä maltillisesti viiden yhdistelmän lisäksi yhtä nuppikuormaa. Kun kalustoa lastataan, työmaalta kertyy lähes aina kuljetusliikkeelle odotustunteja, Mikäli odotustunnit johtuvat omasta toiminnastamme, emme toki laskuta niitä asiakkailtamme erikseen, vaan ne sisältyvät urakkahintoihin. Näin ollen noutokuormien kulut ovat yhteensä 3 810 euroa ja koostuvat seuraavasti:

  • yksi autokuljetus lisää á 360 = 360 €
  • odotustunnit kolmen eri lastauksen yhteydessä á 70 €/h = 210 €
  •  yksi lastauskoneveloitus lisää = 140 €
  • samat kun viedessä 3 100 €

Kaikki rahtikulumme ovat kyseiseltä projektilta siis yhteensä 6 910 euroa.

Oletuksena on, että koko kalusto löytyy yhdestä varastosta, jolloin kuljetusten yksikköhinnat pysyvät matalina kaikkien yhdistelmien kohdalla. Isompia kohteita saadaan vain harvoin toteutettua yhden toimipaikkamme varastossa olevalla kalustolla. Kuormia voi liikkua esimerkiksi Kouvolasta Poriin, jolloin yksikköhinta nousee lähes kaksinkertaiseksi verrattuna siihen, että koko kalusto saataisiin Rauman toimipisteestämme.

Voiko asiakkaamme vaikuttaa rahtikuluihin?

Asiakkaamme voi vaikuttaa esimerkiksi työmaan olosuhteisiin, jotka muodostavat rahtien toimitusketjussa suurimman muuttuvan tekijän. Olosuhteissa korostuu kaksi asiaa: (1) selkeät purku- ja lastauspaikat telinekalustolle sekä (2) häiriötön kulku työmaalle. Näiden merkitys on erityisen merkittävä suurissa kohteissa, kun kalusto tuodaan työmaille yhdistelmillä. Purku- ja lastauskalusto vaikuttaa lisäksi rahteihin ennen kaikkia suurissa kohteissa. Esimerkin 2 rahtikuluista lähtisi pois noin 12 %, mikäli purku- ja lastauskalusto olisi työmaalla asiakkaamme puolesta.

Toinen merkittävä tekijä kulujen hallinnassa on huolellinen ennakkosuunnittelu telinetyöjohdon kanssa. Tämän pohjalta voimme ennakoida julkisivutelineiden muutostöitä, kuten haalaustasojen tekemistä, projektin aikana. Tämä pienentää lisäkyytien määrää, koska kalusto voidaan lastata jo ensimmäisissä toimituksissa fiksumpiin kokonaisuuksiin ja saamme työmaalle oikean kaluston oikeaan aikaan. Näin ollen riski lisäkyydeistä projektin aikana pienenee, ja kustannuksia säästyy!

Ja kuten alussa korostin, niin kuljetuskerroista muodostuu leijonanosa rahtikuluista!

Tuukka Laurila, logistiikkapäällikkö