Keder Roof XL – pika sildega ilmastikukaitse


See ilmastikukaitsesüsteem võimaldab kuni 40-meetriseid sildeid ilma tugitornideta. Keder Roof XL-süsteem loob võimaluse ilmastikukaitse paigaldamiseks kohtadesse, kus ilmastikukaitse laiuse suurendamiseks ei saa kasutada tugitorne.

Seni on Keder Roof-ilmastikukaitsesüsteemide maksimaalseks sildeks olnud 18,40 meetrit, konstruktsiooni tervikluse tagamiseks, ning laiemad ilmastikukaitsekatused on eeldanud tugitornide kasutamist. Keder Roof XL talub raskemaid koormaid ja karme ilmastikuolusid ning seda on lihtne kokku panna.

Uue Keder Roof XL standardseks katusenurgaks on 18°. Konstruktsiooni saab jäigemaks muuta, isegi pikkade sillete korral, tugevate tuulte või raskete lumekoormate talumiseks. Keder Roof XL-süsteem pakub kolme erinevat jäigastusvarianti. Samas on kasutatavad fermitalad identsed.
Tänu sellele ühildub Keder Roof XL-ilmastikukaitsesüsteem täielikult muude Layheri toodetega.

Kontakt
Protect Wall Cassettes - Watertight and DurableProtect Wall Cassettes - Watertight and Durable