Älä jätä työmaatasi myrskyn armoille. Miten varautua?

Syysmyrskyt tuottavat taas haasteita suomalaisilla työmailla. Tilastojen mukaan myrskypäivät painottuvat meillä Suomessa pääosin alku- ja loppuvuoteen. Myrskyn rajana pidetään yli 21 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta, ja kovan tuulen raja on 14 m/s. Merialueilla myrskypäiviä on ollut vuodesta 1994 lähtien keskimäärin 19 päivää vuodessa. Rannikolla ja sisämaassa myrskytuulet ovat harvinaisempia kuin merellä.

Mikäli johtavia asiantuntijoita on uskominen, tulevat rajuilmat edelleen yleistymään sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Ilmatieteen laitoksen mukaan on mahdollista, että Suomeen saapuvat myrskyt voimistuvat ilmastonmuutoksen edetessä.

Myrskyt ja kovat tuulet vaikuttavat merkittävästi rakennustyömaiden toimintaan. Näin on erityisesti silloin, kun rajuilmoihin ei ole valmistauduttu ammattimaisesti.

Työmailla myrskyn tuloon varaudutaan yleensä siistimällä työmaa huolellisesti ja siirtämällä tuulen mukaan mahdollisesti lähteviä tarvikkeita suojaan. Väliaikaiset rakenteet tarkistetaan ja niitä vahvistetaan, jos viisaaksi nähdään. Tyypillistä on sekin, että työmaan toimihenkilöt sopivat tarkistuskäyntejä työmaalle myrskyn varalta illoille ja viikonlopuille.

Syysmyrskyt tuottavat haasteita suomalaisilla rakennustyömailla vuodesta toiseen.

Syysmyrskyt tuottavat haasteita suomalaisilla rakennustyömailla vuodesta toiseen.

Sääsuojien ja telineiden kuuden kohdan tarkistuslista

Muuttuvat sääolosuhteet vaikuttavat työmailla käytettäviin sääsuojiin ja telineisiin. Eurokoodien raamien mukaan suunnitellut ja rakennetut sääsuojat kestävät kovimmatkin myrskyt. On kuitenkin hyvä muistaa, että sääsuojan käyttöönottotarkastuksen jälkeen työmaan olosuhteissa on voinut tapahtua muutoksia. Lähestyvää myrskyä edeltävässä viikkotarkastuksessa pitää varmistaa, että sääsuoja on suunnitelmien mukainen.

Olen listannut kuusi kohtaa, jotka täytyy ehdottomasti tarkistaa ennen myrskyn tuloa työmaalla olevien tehdasvalmisteisten sääsuojien ja telineiden osalta. Toimenpiteet ovat:

1) Ankkuroinnin tarkistus mahdollisesti poistettujen ankkuriruuvien tai muiden ankkuriosien varalta.

2) Sääsuojan tai telineen rungon tarkistus mahdollisesti poistettujen telineosien varalta.

3) Sääsuojan kattopeitteiden kiinnitysten tarkistus esim. kattopeitteiden avauksien jäljiltä.

4) Sääsuojan päätypeitteiden sulkeminen ja huolellinen kiinnitys, mikäli niitä on jouduttu aukomaan työvaiheista johtuen.

5) Telineiden kevytpeitteiden kunnon ja kiinnitysten tarkistus.

6) Mahdollisten kuormaliinakiinnitysten kireyksien tarkistus.

Mikäli kevytpeitteitä on työvaiheista, olosuhteista tai muista syistä johtuen leikelty tai ne ovat muuten huonokuntoiset, suosittelemme niiden uusimista myös normaaliolosuhteissa, mutta varsinkin ennen myrskyä, jotta tuuli ei pääse repimään niitä auki. Sääsuoja on pidettävä mahdollisimman umpinaisena, jolloin tuuli ei pääse ’pussittamaan’ suojaa ja aiheuttamaan lisäkuormitusta. Seuraukset voivat olla vakavat.

Miksi varautuisit myrskyyn yksin?

Sääsuojat ja telineet tulee tarkistaa ennen myrskyn tuloa tarkkaan.

Sääsuojat ja telineet tulee tarkistaa ennen myrskyn tuloa tarkkaan.

Haluan vielä korostaa, että myrskyyn valmistautumisessa on erittäin tärkeää suorittaa listaamani toimenpiteet ja varmistaa, että sääsuoja on suunnitelmien mukaisessa kunnossa. Sekin on hyvä muistaa, että et ole yksin ja suosittelenkin käyttämään alan erikoisosaajia. Asiaan vihkiytynyt ammattilainen tunnistaa puutteet ja mahdolliset riskikohdat paremmin.

Telinekatajan kohteissa nuo kuusi toimenpidettä, viikkotarkastukset sekä muuttuviin sääolosuhteisiin liittyvät tarkistuskierrokset voi tilata Telinekatajan työnjohdolta. Työnjohtomme tarjoaa yksilöllistä konsultointia jokaiseen sääsuojaan. Voimme tarvittaessa sopia etukäteen myös kohteen vastuuasentajasta ja päivystyslähdöistä, mikäli työmaan tilanne sitä jostain syystä vaatii.

Pidetään siis kirkkaana mielessä mitä on tehtävä, jotta rakentaminen sujuu turvallisesti ja tehokkaasti nopeasti etenevän myrskynkin silmässä.

Riku Pelkonen, aluepäällikkö